Виртуална изложбаИздание 2015

Виртуална изложба на Арт резиденция „Старото училище“ – РИТУАЛНО ИЗКУСТВО: ВРЕМЕ и ПРОСТРАНСТВО, 2015

 

Ритуално Изкуство: Време и Пространство, 2015

 

Шестото издание на Арт Резиденция „Старото Училище“,  с. Горна Липница се проведе от 14 до 23 август 2015 г. Темата на резиденцията беше „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“.

Събитията се провеждат в рамките на проект „Организиране и провеждане на арт резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“.

 

                                                                                   Logo novo

www.culture-eea-bg.org

Работата на артистите в рамките на Арт Резиденцията беше организирана на основата на предварително разработени писмени материали, в които бяха представени различните проявления на Времето и Пространството.

Като изходна точка за работа в резиденцията бяха използвани възгледите за Време и Пространство в българските ритуали – народни, религиозни, окултни и Време и Пространство, като понятия в модерната физика.

Подобно на маговете, които избират подходящото време и пространство за извършване на своя ритуал, артистите в резиденцията създаваха  Ритуално Изкуство чрез използването на основните характеристики на Времето и Пространството.

Ритуалното изкуство по своята същност е „бавно“ и „умно“ изкуство.

Конкретният творчески акт се случва във времето „Сега“, но той се намира във връзка и с времевите периоди „Минало“ и „Бъдеще“.

При създаването на Ритуално изкуство артиста осъзнава различните проявления на Времето и Пространството и ги използва по съответен начин за постигане на общественозначимата цел, към която е насочено неговото изкуство.

                                                                                                                              2015

 

 

Артисти:

 

_MG_8109_2

Hanna Ilczyszyn –  Poland/ Belgium – Painting  *click here

 

Yanyi “Sunny” Jiang

Yanyi „Sunny“ Jiang – U.S/China – Painting/Performance *click here

 

Domingo Pino

 Domingo Pino – Spain–Visual Arts and Installations/Painting *click here

 

Brandi Martin

Brandi Martin – U.S. – Visual Arts and Installations *click here

 

 

Presiana Shisheva

Presiana Shisheva – Bulgaria – Visual Arts and Installations *click here

 

Mirjan Kolev

Miryan Kolev – Bulgaria – Music *click here

 

Trevor Knott 1

 ∞ Trevor Knott – U.S. – Performance/Drawing *click here

 

Damajn Bumbalov

Damyan Bumbalov – Bulgaria – Painting *click here

 

 

Martin Petrov

 ∞ Martin Petrov – Bulgaria – Painting *click here

 

 

Plamen Petrov i decata

Plamen Petrov and the Children – Bulgaria – Visual Arts and Installations *click here

 

 

Hristo Valchev

Hristo Valchev – Bulgaria – Visual Arts and Installations *click here

 

 

Jana Kuneva_Stanislav Dobrev

 

 Yana Kuneva/Stanislav Dobrev – Bulgaria – Visual Arts and Installations *click here

 

 

LYRA

   L.Y.R.A. – Bulgaria – Ritual art *click here

 

 

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 

Подобни публикации

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна до 14 март 2016 г. в Русе

oldschoolresidence

Представяне на УЧАСТНИЦИТЕ в Арт Резиденция „Старото Училище“ – „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“, 2015

oldschoolresidence

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна до 26 февруари 2016 г. в Бургас

oldschoolresidence

Оставете коментар