Кристин Шрьодер – Пуерто Рико/САЩ – Визуални изкуства

@yarn_artist (Instagram)

Концепция и биография

Аз съм концептуален артист, живея в Пуерто Рико, и работя предимно с текстил и влакна. През август тази година ще продължа артистичното си образование в училището по изкуства към Института по изкуствата в Чикаго в магистърската програма „Дизайн, мода, тяло и облекло“ под ръководството на Ник Кейв.

В допълнение към тази прекрасна резиденция в Горна Липница, България, наскоро участвах в резиденция в Палацо Макиавели във Флоренция, Италия, където запълних четири стаи с моята идея за матрицата, като продължение на замисъла на Николо Макиавели за събуждане на масите от тяхното робство. Макар че досега по-голямата част от работата ми е по метода на плетене на една кука, възнамерявам да разширя самоуката си художествена дисциплина, включвайки други материали и методи.

Много от моите творби свалям след месеци излагане на атмосферните влияния. След като премахна творбите си, изпирам преждата и я използвам отново за други инсталации. Като концептуален художник използвам концепции, които поставят въпроси пред наблюдателя или дори го приканват да разбере друга гледна точка по отношение на мисловния процес в инсталацията. 

 

Заглавие: Егрегор

Значението на думата Егрегор е свързано с идеята за нефизическото същество, което възниква от колективните мисли на отделна група хора. Аз я използвам като цялостно название за населението на света, което се намира в нашия етер, така че всички хора да мислят в посоката на нашата еволюция и издигане и освобождение от робството.

Името ми е Кристин М. Шрьодер и по-голямата част от работата ми е концептуална и целта ми е да предам визуално осъзнаването и видимостта на съзнанието. Моите творби са съобщения, визуално изразени чрез инсталации. Вярвам, че съм човек на еволюцията. Аз съм НОСИТЕЛЯТ на вести.

Инсталацията тук в Арт резиденция „Старото училище“ засега се състои от 9 творби. Ако имам достатъчно време, мисля да направя още едно произведение отвън.

Темата на резиденцията е „ Чуй гласа си, свържи се с другите, създавай света“.

Концептуално първите ми две работи се намират вътре в сградата на старото училище. Те съвпадат с частта от темата, която гласи „чуй гласа си“.

 

Произведение #1

Акт на създаване; зиготата на българското образование, около 1961 г.

Концепция: Празните столове са в цветовете на българския флаг и символизират учениците, чиито умове ще бъдат въвлечени в наратива… който е „творението“, символизирано от 23 + 23 = 46 хромозоми (представени от влакната). Специално прикрепих влакната към тези красиви прозорци в директорския кабинет, защото България е една изключително красива страна и природата е съществена част от живота тук. Двете дървета, които се виждат от прозорците са липа и бяла бреза. В допълнение към това съм използвала и голяма снимка на първия комунистически лидер в България, Георги Димитров, с неговата майка. Нарисувах международния символ, означаващ “ Без сигнал“ върху цялото му лице (уши, очи, уста), което означава, че той не е бил в състояние да разпознае информацията около себе си. На него също му е бил даден един наратив Също така, на лицето на майка му рисувах с розов воден цвят, замъглявайки очите ѝ и подчертавайки нейната усмивка. По тозин начин исках да подчертая нейното примирение с действията на сина ѝ и в крайна сметка приемането на нейното дете и неговите действия.

 

Произведение #2

Заглавие: Познание/ Да преминеш отвъд парапета

Концепция: Да преминеш отвъд парапета е израз от английски, който се отнася до преминаването от един свят в друг, като например от света на мъртвите към света живите или от света на вярващите към света на знаещите. Вярата е враг на познанието. В тази творба визуално изразявам моята интерпретация на значимостта на истината и знанието за нашия свят. Това, което човек научава за истините на нашия свят, е вътрешен процес и това знание наподобява призма, относно начина по който влияе на хората и дори света. Знам, че при всяко действие винаги има енергийни нишки, които се свързват с хората и техните действия,

Преминавайки отвън, произведения #3, 4, 5 и 6 отговарят на частта от темата, която гласи „свържи се с другите“.

 

Произведение 3

Заглавие: Декалцификация на епифизната жлеза / Ритуално изкуство

 

Концепция: Ритуално-художественият акт на измиване на челото с вода, преди да се влезе през черната врата, е с цел човечеството да разбере, че единствената война, в която се намираме, е войната срещу човечеството. Когато хората преминат през черната врата, те ще навлязат в света на реалността. Актът на измиване на челото символизира важността на това да бъдем в настоящето и да познаваме черните магии, които без да знаем ни заобикалят още от нашето раждане.

Живеем в 4D шахматна игра, но много малко хора осъзнават това.  Както твърди древнокитайският военачалник Сун Дзъ в книгата си „Изкуството на войната“, да познаваш врага е от първостепенно значение, за да играеш и да спечелиш играта.

Ние сме в този свят, но не сме „част от“ него.

 

Произведение 4

Заглавие: Архитектура на кошмара

Концепция: Докато хората се разхождат из кръглото пространство измежду дърветата на гората, ще ги накарам да намерят място където нишките образуват „х“. Символичното движение на ходене до момента, в който те действително могат да видят „х“, е упражнение, с което се цели те да могат да разберат и видят с ума си.  Войната, в която се намираме, е свързана с биологията. Нашата биология. Свещеният граал на нашето съществуване е нашата биология и правото на собственост върху най-ранните части на нашата биология.

При раждането ни в този свят се извършват 3 престъпления: Един акт на насилие (неестественото прерязване на нашата пъпна връв), на кражба (нашият екстраембрионален фето-майчин орган се отнема от нас в болницата) и на геноцид (нашият екстраембрионален фето-майчин орган е оставен да умре). От този акт на прерязване на пъпната ни връв държавата/църквата (действащи като едно цяло) създават имущество, основаващо се на мъртвия ни биологичен материал. Това имущество под формата на облигации се търгува като ценни книжа в световната банкова система. Цялата икуменическа (християнска) икономика е изградена върху този акт (който е първородният грях).

От 1582 г. живеем по Григорианския календар, който е собственост на Ватикана. Всичко, което правим, е в рамките на техния хронологичен план.  Всичко.  Те са авторите на времето.  Като автори на времето, всичко, което създаваме (като герои в рамките на тяхната история), принадлежи на Ватикана.

За създаването на това произведение е използван материал за спортни фланелки, за да символизира спорта, който се играе в тази игра на нашия живот.  Използвах и рибарска корда, за да прикрепя плата, което символизира, че сме „хванати“ в този капан

 

Произведение 5

Заглавие: Двойствеността, в която живеем

Концепция: За да онагледя визуално това, което се случва при навлизането ни в този свят, аз боядисах люлката, чина и куклите в два различни цвята. Това символизира двете персони, които се създават от неествествения акт, който се случва по време на нашето раждане. Те създават една изкуствена персона основана на нашият умрял фето-майчин орган. По този начин ние ставаме герои в тяхната измислена история. Много подобно на филма „Шоуто на Труман“. С този акт ние ставаме и кредитор и длъжник.  Измисленият герой е длъжникът.  Живият човек е кредиторът.  Ние сме едно.

С прекъсването на пъпната връв, държавата и църквата, действащи като едно цяло, създават двойственост между длъжник и кредитор по отношение на собствената ни биология – когато това се случи, ние сме откъснати или обезглавени от пряката си връзка с Бога и нашата биология е депозирана във виртуални фондове.

 

Произведение 6

Заглавие: Времето, Религията и Парите са измислени от човека

Концепция: Това е произведение, което използва морзовата азбука и посланието се използва като сигнал за бедствие. Морзовата азбука обикновено се използва в моменти, в които не е възможно да се използва друга форма на комуникация. Моето послание е призив към Вселената да се събуди и да разбере, че живеем в изкривеното време на григорианския календар.

Използвах флуоресцентно неоново жълто като цвят, използван за означаване на някаква опасност, и черен цвят, символизиращ тъмния свят, в който се раждаме без наше знание.

Всички ние сме винаги само в настоящето.  Няма минало, докато не изтече последният ни срок на годност.

Продължавайки навън, произведения 7, 8 и 9 са свързани с частта от темата, която гласи „създавай света“.

Произведение 7

Заглавие: Цял/Несрязан

Концепция: Роклята, която създадох, е изработена и вкючва мотив, състоящ се от 40 кръга.  Въпреки че не съм наясно с цялата символика, която се крие зад числото 40 в българската култура, знам, че етимологията винаги се връща към цикъла за жените. Освен това оставих всички краища на мотивите „несрязани“, което е изявление, с което декларирам:  АЗ СЪМ ЦЯЛА/НЕСРЯЗАНА.

Ще помоля всички да произнесат тази фраза заедно с мен:

„АЗ СЪМ ТУК И СЪЩЕСТВУВАМ ОТ ОПЛОЖДАНЕТО ДО ПОСЛЕДНИЯТ МИ ДЪХ“

 

Произведение 8

Заглавие: Възнесение на ЦЕЛИЯ човек; този който е тук и съществува от оплождането до последния му дъх

Концепция:  Всички улики за тази игра, в която сме принудени да участваме, се съдържат в Библията.  Библията, която съдържа всички правила на играта, е създадена, написана и нейните авторски права принадлежат на Ватикана.

От Библията на крал Джеймс:  Лука 5: 31 Онези, които са здрави, нямат нужда от лекар.  Това конкретно писание ни казва, че ако сме здрави, нямаме нужда да участваме в тяхната игра.  Това е най-важната подсказка в Библията.

Свещеният граал на нашето съществуване се свежда до нашата биология и собственост.  Къде се намира най-ранната/най-старата част от вашата биология?  Ако сте се родили в болница, тя е била отнета от вас.  Предполагало се е, че не го искате… така че на този екстраембрионален фето-майчин орган е била дадена рождена дата и акт за раждане…. създаден, оформен и защитен от държавата.

Липите символизират много вярвания, особено в източноевропейските и славянските страни.  Някои казват, че те са връзката между живота и смъртта.

Концепцията ми тук е визуално да изразя целия (бял) човек, който се надига.  Белият цвят = цял = здраве.

Произведение 9

Заглавие: Създавай своята собствена енергия, вибрация, честота

Концепция: Това е визуализация на физическото движение на енергията, вибрациите и честотата в нашия етер. Ние не можем да го „видим“, защото тази динамика не е непрозрачна.  Но определено можем да усетим енергията, вибрациите и честотите.  Ние сме заобиколени от тях.

Моето лично мнение е, че политиката е още едно средство за разсейване на вниманието на масите. Политиката ни е дадена, за да може управлението (това на тъмната енергия) да продължи. Всичко, което наистина трябва да направим, е да се съсредоточим върху нашите честоти и да имаме валута, която се основава на намерение, цел и енергия.  Също така трябва да заявим, че държавата не може да продължи да използва нашата биология, защото ние все още използваме нашата биология.

Подобни публикации

Млечен път – ритуален пърформанс, с участитето на Ийв Коен (САЩ) и Мариола Албиновска (Великобритания/Полша), днес от 17.30 ч.

oldschoolresidence

Габриел Петров и Росена Тодорова- „Мед купува, мъст продава“ – видео

oldschoolresidence

Откриване на Арт Резиденция „Старото Училище“ – „Чуй гласа си – Свържи се с другите– Твори България“, 2023.

oldschoolresidence

Оставете коментар