Опитваме си да си представим къде териториално може да бъде зачената и да се роди идея, годна да трансформира коренно света и тази идея да бъде развита в учение /движение/.

Намираме се на планетата Земя. Имаме 7 възможности /континента/.

Сред множеството възможности най–вероятно е това да се случи на място, където има натрупване на многовековни държави, империи, култура, изкуство, философии, опит от световни войни и революции, и всички те, преживени от народи, които имат преплитаща се история. Такова място е Европа вторият най-малък по площ континент на Земята и трети по население след Африка и Азия.

Къде в Европа една такава философска концепция може да бъде внедрена реално в живота, къде има предпоставки тя да оживее и укрепне, а не да бъде унищожена още в зародиш?

Нашата първоначална интуиция ни подсказва, че най-вероятно е това да се случи на място, където хората са запазили своята дивост, непокорност и връзка с природата, където няма традиционна политическа и икономическа стабилност, защото често редът се ражда при хаос и желание за промяна. Подобно място на континента Европа е Балканският полуостров с най-висока точка в. Мусала, България.

Използвани източници:

  1. Уикипедия;
  2. Манифест „2012“ на Кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят;
  3. Концепция на Кръга „Старото Училище“ за Ритуално Изкуство.

Подобни публикации

Съзидателният, творческият бунт ще промени света!

oldschoolresidence

Артуро Дезимоне (Arturo Desimone), Аруба/ Холандия – Визуални изкуства и инсталации/Рисунка

oldschoolresidence

ПРОГРАМА НА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ”, с. Горна Липница

oldschoolresidence

Оставете коментар