Издание 2018

1. Ритуалната Революция

Революцията е коренен поврат в обществено-икономическите условия, при който се сваля от власт един модел на управление и се установява друг, изцяло различен – политически, социален и икономически модел. Революцията е възможно да настъпи в благоприятен исторически момент, както на национално така и на международно ниво. Този момент е Сега. Тя е организирано действие на хората, поради масово недоволство от съществуващия модел на управление, каквото недоволство има днес. Революцията е желана промяна, въвеждане на новост.

Революцията е Ритуал, а той по своята същност епоредица от символични действия насочени към постигането на определена цел. Силната необходимост от него се появява във време на преход или нарушено равновесие, като той е средство за неговото възстановяване. Ритуалът е творческа дейност на човека, продължение на божествената. Той играе ролята на мост от един свят към друг свят. Участниците в него са строители на мостове, влизат в ролята на магьосници, които подреждат Вселената и заедно с нея малкия човешки свят на общността и държавата. Чрез Ритуала ние унищожаваме една действителност и създаваме друга.

Ритуалната Революция е едновременно революция и ритуал насочени към цялостна реформация на обществото, чрез институционално създаване на политиката като изкуство и изкуството като политика. Тя е борба между идеологии и ценностни системи. Ритуалната Революция може да изхожда от малка по численост група /арт еволюционери/, но успехът и зависи от одобрението и подкрепата на народа. Тя използва артистични практики/похвати при правенето на политика. Тя е една перманентна революция – веднъж започнал тя неможе да завърши, докато не наложи Творческия Модел на Управление в целия свят. Ритуалната Революция е планирана ненасилствена промяна, в която се използват всички легални методи и средства, за постигне крайната цел, а именно налагане на Творческо Управление.

Използвани източници:

  1. Дефиниция на Ритуал и Революция в Уикипедия;
  2. Моят живот, част I и II, Лев Троцки;
  3. Български магии и гадания, Лилия Ставрева;
  4. Манифест „2012“ на Кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят;
  5. Концепция на Кръга „Старото Училище“ за Ритуално Изкуство.

 

КАНДИДАТСТВАЙ

Подобни публикации

Представяне на изложбата “Ритуална рЕволюция” в София и Павликени

oldschoolresidence

5. Кога?

oldschoolresidence

2. Начална Интуиция за Творческа Еволюция

oldschoolresidence

Оставете коментар