Артисти 2018Издание 2018

Фреди Дарк (Freddie Darke), Обединено Кралство/Франция- Стенопис/Живопис

Фреди Дарк е артист в областта на визуалното изкуство, който е роден в Лондон. Преобладаващо автор на рисунки и картини, изследователската му работа често се простира в писмена форма, анимация, специфична за определено място скулптура, композиция и различни други форми на смесени изобразителни техники. Неговият опит като професионален илюстратор и графичен дизайнер все още влияе на неговия творчески подход и днес, като голяма част от неговото фигуративно и базирано на картографията творчество напомня за истории или конкретни моменти от ежедневието. Чрез рисуване и изобразяване, Дарк често търси, непостигане на изцяло осъществен и завършен продукт, предназначен незабавно да се хареса на зрителя, а възможността собствените му мисли и чувства към онова, което той описва като „епичното в обикновеното“ да се проявят по естествен начин. По този начин платното се превръща в пространство за документиране на преживяното, за разлика от по-традиционната концепция за повърхността, върху която човек внимателно твори картина. Неговото творчество се опитва да разкрие скрити, миниатюрни и индивидуални разкази в рамките на по-голям, социален, политически или понякога исторически контекст. Без да показва открито политическо настроение в своята работа, той често се интересува от понятията за „експлоатираните“ и „пренебрегваните“, като се вглежда по-отблизо в разнообразните повърхности на града, отколкото в по-широката и може би по-очевидна картина. Силен защитник на уличното изкуство, стенописи на обществени места и плакати, Дарк е преди всичко, художник, който защитава приобщаването.

 

 

STEPS COLLAGE-FD s

„Стъпки“

Интересувах се от ритуали на едно много „базисно“, ежедневно ниво. Неща, които е възможно да бъдат по-общо описани като навици. Исках да се вгледам навътре в миниатюрни истории и – опитвайки се да стимулирам определен начин на мислене или философия (отчасти подкрепени от идеята за ефекта на пеперудата) – да обърна внимание и да изведа на светло стойността и потенциалната важност на всяко индивидуално действие. Занимаваха ме не само вътрешните ритуали, но също и вътрешните революции.

Творбата има ролята на вид документ или диаграма, които, вярвам, се разгръщат в нещо много по-освобождаващо и по-малко буквално. Това е творба, която по-скоро визуално обгръща, а не прикрива мисловния ми процес. Надявам се, че ще провокира ентусиазъм към разпознаването на онова, което би могло да се нарече „магията на простотата“ или „епичността на обикновеното“.

Нямах намерението да създам нещо, което е твърде усложнено или интелектуално натоварено, и, както често се случва, смятам, че има риск прекаленото му обясняване да го задуши. Определено, поне за мен, присъства сантиментален елемент, от което аз не се срамувам. Надявам се, че хората ще достигнат до свои собствени изводи и ще открият свои собствени пътища към историите.

Основното ми желание обаче е работата ми да успее да провокира оптимизъм, основан на вярата, че малките избори, промени или действия могат да имат огромни последствия. Това е един опит, предполагам, да осмислим собствения си потенциал.

Подобни публикации

Пауел Сутрадар (Payel Sutradhar), Индия/Франция – Визуални изкуства и инсталации/Живопис

oldschoolresidence

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ Горна Липница, 3 – 13 август 2018 г.

oldschoolresidence

ПРОГРАМА НА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ”, с. Горна Липница

oldschoolresidence

Оставете коментар