Издание 2010

ПОКАНА – АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“, Горна Липница, август 2010

Уважаеми дами и господа,

Драги приятели и колеги,

„Сдружение за развитие на Горна Липница” съвместно с Кметство „Горна Липница” организира в с. Горна Липница, арт резиденция „Старото училище”. В рамките на една седмица сградата на бившето училище в селото ще приюти творци от различни националности, за да създават изкуство заедно, свързани от идеята за творене в нова среда.

В предстоящото събитие могат да вземат участие художници, скулптори, фотографи, писатели и поети, иконописци и др. артисти. Участниците ще бъдат подбрани на базата на конкурс, резултатите от който ще бъдат оповестени до края на месец май.

Конкретните направления за участие през 2010 г. са:

1 Живопис
 
2 Скулптура от дърво
 
3 Фотография
 
4 Визуални изкуства и инсталации
 
5 Създаване на литературни произведения;
 
6 Иконопис и реставрация.

Сдружение за развитие на Горна Липница осигурява работното пространство, както и средствата за храна, нощувки, необходими материали за участниците и превод /при необходимост/. Резиденцията разполага с три закрити ателиета – за живопис, скулптура от дърво и фотоателие, както и открито пространство за творене.
Разходите за пътуването до Горна Липница и застраховките /за чуждите артисти/ са за сметка на участниците. С всеки един от артистите ще бъде сключен писмен договор, уреждащ участието му в проявата.

Дати на провеждане: 24 – 31 август 2010.

Място: с. Горна Липница

Мото на арт резиденцията за 2010 година е СЪБИРАЧИ НА ЛЕГЕНДИ.
Възможни теми за избор:

  •             Легенди за змии;
  •             Легенда за змея;
  •             Легенди за магии;
  •             Легенди за съкровища;
  •             Истории за чешми и воденици;
  •             Истории и легенди за животни;
  •             Сухи кладенци – истории и изследване и др..

* Посочените теми са примерни, участниците ще имат възможност да изберат и други теми за работа.

По всяка тема ще бъдат предоставени материали на артистите, ще бъде дадена възможност да общуват с хора, свързани със съответната тема, да проучват и събират сведения по избраната тема. След като събере достатъчно материали всеки артист ще може със собствените си средства да предаде избраната тема.

Всеки артист, желаещ да кандидатства за арт резиденцията през 2010 трябва да изпрати своe CV – представящо досегашната му работа и опит. Артистите трябва да посочат в кое от шестте направления желаят да се включат.
В арт резиденцията през 2010 ще бъдат допуснати до 10 артисти.

Срок за кандидатстване: 20 май 2010 г.
Оповестяване на резултатите: 30 май 2010 г.

Адрес за кореспонденция:
oldschoolresidence@abv.bg

Очакваме вашата заявка за участие! С удоволствие ще отговорим на всички ваши допълнителни въпроси, които може да задавате на посочения адрес за кореспонденция.

Подобни публикации

Закриваща изложба на резиденцията

oldschoolresidence

Дали конските косми се превръщат в змии или Как едно село може да се възроди с изкуство?

oldschoolresidence

Виртуална изложба на арт резиденция „Старото училище“- „СЪБИРАЧИ НА ЛЕГЕНДИ“, 2010

oldschoolresidence

Оставете коментар