Издание 2015

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде посетена в Стара Загора до 10 ноември 2015 г.

На 16.10.2015 г. /петък/ се състоя откриването на изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ в Къщата на арх. Димов в Стара Загора. Това е втората за този месец изложба, която има за цел да представи творбите на участниците в шестото издание на Арт резиденция „Старото училище“ – артисти от България, Полша, Испания, Китай и САЩ.

По-рано същият ден организаторите на резиденцията представиха на пресконференция в града на липите концепцията си за възможностите за създаване на съвременно изкуство в малки села. От 2012 г. екипът на резиденцията работи по създаване и развитие на Ритуалното изкуство като форма на изкуство. Идеята за това е резултат от продължително търсене на модерна и концептуална визия за изкуство, която да интегрира принципите на ритуалите и древното знание.

Изложбата е отворена за посетители до 10 ноември, 2015 г.

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Подобни публикации

Интервю за Телевизия Стара Загора, октомври 2015

oldschoolresidence

Арт резиденция „Старото училище“ анонсира шестото си издание на пресконференция в БТА – Велико Търново

oldschoolresidence

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна до 14 март 2016 г. в Русе

oldschoolresidence

Оставете коментар