Издание 2015

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна до 25 януари 2016 г. в галерия „Нюанс“ – София

На 15 януари 2016 г. /петък/ в Галерия „Нюанс“ – София се състоя откриването на изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“. С нея бяха представени творбите на участниците в шестото издание на Арт резиденция “Старото училище“:

Hanna Ilczyszyn – Полша/ Белгия – Живопис – http://fajnahanna.com/

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай – Живопис/Пърформанс- http://www.sunny-j.com/

Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства/Живопис-http://www.domingopino.com/

Brandi Martin – САЩ – Визуални изкуства –http://www.brandimartinfineart.com/  

Пресиaна Шишева–България– Визуални изкуства – https://presianashisheva.wordpress.com/

Мирян Колев – България – Музика –https://soundcloud.com/mirian-kolev

Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис – http://www.trevorknott.com/

Дамян Бумбалов – България – Живопис – http://ateliebumbal.blogspot.bg/ 

Мартин Петров – България – Живопис

Пламен Петров – България –  Визуални изкуства и инсталации

Христо Вълчев – България –Визуални изкуства и инсталации

Яна Кунева/Станислав Добрев – България- Визуални изкуства и инсталации

L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство-http://www.lyraritualart.com/bg/ 

Темата на резиденцията през 2015 г. беше „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“. Работата на артистите в рамките на Арт Резиденцията е организирана на основата на предварително разработени писмени материали, в които бяха представени различните проявления на Времето и Пространството. Като изходна точка за работа в резиденцията бяха използвани възгледите за Време и Пространство в българските ритуали – народни, религиозни, окултни и Време и Пространство, като понятия в модерната физика. Подобно на маговете, които избират подходящото време и пространство за извършване на своя ритуал, артистите в резиденцията създаваха  Ритуално Изкуство чрез използването на основните характеристики на Времето и Пространството.

На 13 януари 2016 г. /сряда/ организаторите на резиденцията анонсираха предстоящата изложба на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Видео от пресконференцията можете да видите тук:

 
 

 
 
 
 

На 16 януари /събота/ се проведе семинар на тема: „Начини за представяне на съвременното изкуство чрез арт резиденции“, по време на който споделихме  опита си за:

– правене на международно концептуално модерно изкуство под формата на арт резиденция в малко село на основата на българския фолклор, история, бит и култура;

– приобщаване на местната общност, включително и децата, към модерното изкуство като активни зрители и участници;

– създаване на Ритуално изкуство и неговото въздействие върху обществото и световете.

Лектори в семинара бяха Дарина Палова и Димитър Палов, юристи, артисти и членове на екипа на Арт Резиденция „Старото Училище“, с. Горна Липница.

 

 

 

Събитията се провеждат в рамките на проект „Организиране и провеждане на арт резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“.

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

 

 

 
 

Подобни публикации

Кукерско шествие в Горна Липница

oldschoolresidence

Огнен ритуал за изцеление и защита

oldschoolresidence

REDRESS, 2015 – Brandi Martin – САЩ

oldschoolresidence

Оставете коментар