Виртуална изложбаИздание 2018

Виртуална изложба – „Наръчник за осъществяване на Ритуална революция, 2018“.

Това е историята на една творческа резидентска програма. Историята на оформянето на една идея, която изграждаме стъпка по стъпка от 2012 година до момента чрез събитията осъществени от Арт резиденция „Старото Училище“. Идея, която е изписана в света на творчеството с  думи и картини, а за осъществяването ѝ днес в реалността са нужни смелост, знание, издръжливост, любов и капка лудост.

През 2018 г. започнахме поредния проект за организиране и провеждане на международна творческа резиденция, този път на тема „Ритуална революция“. В годините назад под формата на творчески актове ние залагахме и развивахме различните аспекти на една нова реалност, към която се стремим – работехме в малко българско село, но с артисти от целия свят, на които разказвахме приказки за Космоса. Показвахме и свързвахме българската култура и традиции със световните такива; водехме устойчива и последователна културна политика, която определи пътя на развитие на селото за години напред. Бяхме във връзка с природата и естествения начин на живот, без да отричаме съвременните технологични постижения. Правехме събития, в основата на които стоят идеи и постигахме цели, без да правим компромиси. Активно работехме с деца и образовахме малки и големи, а те повярваха в идеала; създадохме общовалидна философия и творческо течение; изградихме една нова, малка, локална творческа реалност, но с принципи, валидни в национален и световен мащаб.

Последната стъпка по така оформения път е „Ритуалната революция“. В този термин събрахме два елемента. Единият е Революцията като коренен поврат в обществено-икономическите условия, при който се сваля от власт един модел на управление и се установява друг, изцяло различен – политически, социален и икономически модел. Тя е организирано действие на хората, поради масово недоволство от съществуващия модел на управление. Ние виждаме революцията като желана промяна, насочена към въвеждане на радикална новост.

Вторият елемент е Ритуалът, а той по своята същност е поредица от символични действия, насочени към постигането на определена цел. Силната необходимост от него се появява във време на преход или нарушено равновесие, като той е средство за неговото възстановяване. Ритуалът е творческа дейност на човека, променяща в едно друго измерение и по този начин въздействаща и върху физическия свят. Чрез ритуали ние символично унищожаваме една действителност и създаваме друга.

И такар „Ритуалната революция“ е едновременно революция и ритуал, насочени към цялостна реформация на обществото, чрез институционално създаване на политика като изкуство и изкуството като политика. Тя е борба между идеологии и ценностни системи. Ритуалната революция може да изхожда от малка по численост група, но успехът ѝ зависи от одобрението и подкрепата на народа. Тя е една перманентна революция – веднъж започнала, тя не може да приключи, докато не наложи Творческия модел на Управление в целия свят. Ритуалната Революция е планирана, ненасилствена, но радикална промяна, в която се използват всички легални методи и средства, за постигне на крайната цел, а именно Творческо Управление.

В началото на 2018 г. отворихме покана за кандидатстване, адресирана до артисти от целия свят. Задачата им беше да интерпретират темата, използвайки за изходна точка писмени материали, сътворени от нас, в които представяме ритуалната революция като артистичен инструмент за коренна промяна на съществуващия модел на управление. Ние смятаме, че дълбоко в основата си творческата революция е революция на духа, от която следва физическата революция – политическа, социална, икономическа и културна. Хората на творческия дух не са революционери в социално–механичния смисъл на думата. Тяхната революция е по-радикална и създава основа и предпоставка за сбъдването на физическата революция.

Девет години наблюдаваме и присъстваме на творческата сцена в България, Европа и света. Видяхме, че твърде често творчеството се ражда от несъвършенството, недостатъка, послушанието, егоцентризма и безсмислието, институционално се толерира бунта в статуквото, който /за съжаление/ продава, а така се упоява и усмирява революционера в твореца. Всички постижения на изкуството и културата до момента са символични, а не реалистични. В противовес на всичко това, за да възстановим равновесието ние работим, организираме събития и създаваме реалност, желаейки не символите на истината, а самата истина; не символите на красотата, а самата красота; не символите на любовта, а самата любов; не символите на силата, а самата сила.

Чрез отворената покана през 2018 очаквахме да срещнем други, подобни на нас – артисти – революционери, работещи в направленията: живопис, пърформанс, визуални изкуства и инсталации, музика, фотография, стенопис, ленд арт и късометражни филми.

През периода на кандидстването периодично публикувахме материали, представящи теоретично различните аспекти на Ритуалната революция, като целта беше артистите да имат яснота къде и за какво кандидстват:

Текст номер 1 дава определение за ритуална революция, какво е Революция, какво е Ритуал и как революцията може да бъде интерпретирана като ритуал.

Текст номер 2 е Начална интуиция за творческа еволюция и представя стъпките, които трябва да извърви един творец по пътя на устойчивото създаване  – от нещо малко /себе си/, към нещо голямо /държава; свят/, за да се върне отново към малкото.

Текст номер 3 е за Творчеството, което ние поставяме в основата на всичко – умствен и обществен процес на човешката дейност, при който се създават напълно нови, оригинални материални и духовни ценности. Всеки един човек по своята същност е творец. Творчеството е неразривно свързано със свободата, красотата и морала. Творчеството е възможен път за развитие на всяко едно нещо и един от начините за създаване на хармоничен свят и реалност.

Текст № 4 е за това къде, чисто географски може да бъде зачената и да се роди идея, годна да трансформира коренно света и тази идея да бъде развита в учение /движение/. Най–вероятно е това да се случи на място, където има натрупване на многовековни империи и държави, култури, изкуство, философии, опит от световни войни и революции, и всички те, преживяни от народи, които имат преплитаща се история. Такова място е Европа. Къде в Европа една такава философска концепция може да бъде внедрена реално в живота? Къде има предпоставки тя да се роди и укрепне, а не да бъде унищожена още в зародиш? Най-вероятно е това да се случи на място, където хората са запазили своята дивост, непокорност и връзка с природата, където няма традиционна политическа и икономическа стабилност, защото често редът се ражда при хаос и желание за промяна. Подобно място е Балканският полуостров.

Текст № 5 е за това кога е моментът за Ритуалната революция, тъй като едни и същи идеи се появяват периодично през различните епохи, но на всяка идея ѝ идва времето, когато тя може от мечта да стане реалност. Моментът е сега.

За разлика от предишните ни издания, този път кандидатстваха три пъти по-малко артисти. Пропускаме засега анализа на вероятните причини за това. При подбора на участниците бяхме водени от това артистът да има конкретна идея за участието си в резиденцията, която следва да е обвързана с темата и от нашата интуиция. Избрани бяха Клои Саси (Chloé Sassi), Франция – Фотография/Пърформанс; Пауел Сутрадар (Payel Sutradhar), Индия/Франция – Визуални изкуства и инсталации/Живопис; Паула Бели (Paula Belli), Аржентина – Пърформанс; Фреди Дарк (Freddie Darke), Обединено Кралство/Франция- Стенопис/Живопис; Ваяна Ташева, България – Музика; Иван Ушев, България – Визуални изкуства и инсталации; Артуро Дезимоне (Arturo Desimone), Аруба/ Холандия – Визуални изкуства и инсталации/Рисунка. По традиция в изданието участвахме ние –LYRA, Пламен Петров и децата на Горна Липница.

Артистите живяха, храниха се, правиха йога, караха колела, мечтаха и твориха заедно в Горна Липница в продължение на 10 дни. Създадените от тях творби отговориха на въпроса какво трябва да се направи и създадоха своеобразен:

Наръчник за осъществяване на Ритуалната революция.

 

 

Първо правило: Трябва да обединиш възможно най-много хора около една идея, за да вървят те по един и същ път и да стигнат до поставената цел.

„Единство“ пърформанс на Пауел Сутрадар (Payel Sutradhar), Индия/Франция.

 

 

 

Второ правило: Трябва да имаш разбирането, че всяка една революция е един кръговрат, има моменти на възход и моменти на падение. Това разбиране ще ти помогне при практическото изпълнение.

“Революция” видео на Клои Саси (Chloé Sassi), Франция

 

 

 

 

Трето правило: Трябва да знаеш и осъзнаваш, че няма революция без жертви, като ти не правиш изключение.

„Дарове“ видео на Клои Саси (Chloé Sassi), Франция„

 

 

 

 

 

 

Четвърто правило: Всяка революция се нуждае от категорични радикални действия, като едно от тях е свалянето на правителство.

„ОКУПИРАЙ ГРАНИЦАТА. Инструкции за сваляне на правителство.“ – пърформанс на Паула Бели (Paula Belli), Аржентина

 

Пето правило: Малките избори, промени или действия могат да имат огромни последствия. Действай на местно ниво, мисли на световно.

„Стъпки“ – инсталация на Фреди Дарк (Freddie Darke), Обединено Кралство/Франция

Шесто правило: В Революцията участват и поети.

„Паунът, даден на съд заради суетата си.“, „Рин-Рин демонстрира неуважение към съда като саботира изслушването на бухал, даден на съд заради своето ридание”, „Кой иска да бъде Ursa Majoris?”, „A GRAND BUTCHER’S PROMISE“ – рисунки и поезия от Артуро Дезимоне (Arturo Desimone), Аруба/ Холандия.

 

Седмо правило: Всичко прави с любов, дори и радикалната промяна.

„ОТ ЛЮБОВ ДОЙДОХ“ – музика на Ваяна Ташева (KOPRIVA), България

 

 

Осмо правило: Бъди грижовен към всички, към целия народ – тези които ни отгледаха, тези които ни научиха, тези които ни излекуваха, тези които ни приютиха, тези които остаряват, тези които остават, тези които побеждават – с нищо.

“Вятър работа” скулптура на Иван Ушев, България

 

Девето правило: Залагай на младите. Учи ги да творят сега, стъпвайки на миналото, мечтаейки за бъдещето.

Пламен Петров и децата, България

 

Десето правило: Създавай с фантазията си творците на бъдещето – имащи любов, знание, смелост, бунтарски дух и умението да събират и свързват. Търси устойчивост. Вярвай в съвършенството на творението си.

„Съвършенството Не Е Случайно“, артистичен акт за създаване на твореца на бъдещето на L.Y.R.A., България.   

 

Димитър и Дарина, L.Y.R.A.

октомври, 2020 година

Подобни публикации

Виртуална изложба на Арт резиденция „Старото училище“-ЗВЕЗДНИ РИТУАЛИ, 2014

oldschoolresidence

2. Начална Интуиция за Творческа Еволюция

oldschoolresidence

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ Горна Липница, 3 – 13 август 2018 г.

oldschoolresidence

Оставете коментар