Артисти 2018Издание 2018

L.Y.R.A., България – Визуални изкуства и инсталации

L.Y.R.A. е проект на Дарина /Рина/ и Димитър /Нигор Пилнаца/, насочен към създаване на ритуално изкуство. Те са артисти и юристи, които живеят и работят в България. Дарина и Димитър са също организатори на Арт резиденция „Старото училище“ – Горна Липница.  От 2010 г. досега двамата са организирали редица арт събития. През 2012 г. L.Y.R.A. започват работата си по създаване на Ритуалното изкуство /РИ/ като форма на творчество. Идеята за това възниква в резултат на продължително търсене на модерна и концептуална визия на изкуството, която същевременно да интегрира в себе си принципите на ритуалите и древните знания. В основата на ритуалното изкуство са заложени идеите на Манифест „2012“ на кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят. Ритуалното изкуство следва ясна общественозначима цел, която надхвърля границите на познатото и известното.

В своите творби L.Y.R.A.смесват старите знания и символи с принципи на модерната физика /квантовата теория и теория на относителността/ и юридически/политически модели и похвати. Творбите им са въображаеми оброчища, включващи картини, колажи, текстове, предмети и пърформанси. Всяка една творба е свързана с предварително проучване и изследване на конкретната тема, като натрупаните знания са част от творбата. L.Y.R.A. изхождат от идеята, че артистът е творец и законодател, който твори при спокойно и балансирано състояние на духа, за да може да възприема единството на Вселената. Само в този случай неговите действия създават взаимовръзки, които динамично променят и развиват Вселената.

 

Perfection IS NOT an accident - part II

 

Съвършенството Не Е Случайно

Артистичен акт за създаване на твореца на бъдещето

 

 

Досега често творчеството се раждаше от несъвършенството и недостатъка, толерираше се бунта в статуквото, който /за съжаление/ продава. Всички постижения на изкуството и културата бяха и са символични, а не реалистични. До момента цялото творчество беше само знак и подготовка за същинското творчество на друг, нов свят – творчески свят. Днешният човек-творец вече не може класически, т.е. според нормите, да твори изкуство, култура, наука, икономика или политика. Той трябва да достигне предела, да премине отвъд границите, да създаде ново битие. Да издигне пропадналия мистицизъм на творчеството.

Творческата революция в основата си е революция на духа, от която следва политическа, социална, икономическа и културна революция. Хората на творческия дух не са революционери в социално–механичния смисъл на думата. Тяхната творческа революция е несъизмеримо по-радикална, коренна, органична.

“Съвършенството не е случайно” е творческа инсталация, която е механизъм за създаване на твореца на бъдещето. Тя е изградена на принципите на магическата инсталация, в която обаче тайнствените символи са заменени с картини, символизиращи 5-те основни качества, които трябва да притежава твореца:

Любов        Знание       Смелост     Бунтарски дух    Умение да събира и свързва

 

 

Ние желаем не символите на любовта, а самата любов. Не символите на знанието, а самото знание. Не символите на смелостта, а самата смелост. Не символите на революцията, а самата рЕволюция. Не символите на обединението, а самото обединение.

 

Инсталацията съдържа следните творби:

Любов е законът, любов според воля –  принт, 2018

Революциите са локомотивите на историята – принт, 2018

Нощта на срещата на Тъмния маг Луната – картина, 2017

Пишещият, който обичаше да чете – картина, 2017

Ритуално свързване на целия свят и околните села – картина, 2017

 

 

Love is the Law, Love Under Will

Любов е законът, любов според воля

 

Живот без любов не е живот. Не се питай към каква любов да се стремиш, духовна или материална, божествена или земна, източна или западна. Започнеш ли да делиш нещата, възниква ново делене. Любовта няма етикети, няма определения. Тя просто е това, което е.

Любовта е жива вода. А влюбеният е душа от огън!

Светът се върти по друг начин, когато огънят обикне водата.

 

/Правило 40  – “Любов” от Елиф Шафак/

 

 

Revolutions are the Locomotives of History

Революциите са локомотивите на историята

 

Ритуалната Революция е едновременно революция и ритуал, насочени към цялостна реформация на обществото, чрез институционално създаване на политиката като изкуство и изкуството като политика. Тя е борба между идеологии и ценностни системи. Ритуалната Революция може да изхожда от малка по численост група /арт еволюционери/, но успехът й зависи от одобрението и подкрепата на народа. Тя използва артистични практики/похвати при правенето на политика. Тя е една перманентна революция – веднъж започнал тя неможе да завърши, докато не наложи Творческия Модел на Управление в целия свят. Ритуалната Революция е планирана ненасилствена промяна, в която се използват всички легални методи и средства, за постигне крайната цел, а именно налагане на Творческо Управление.

 

 

Съвършенството Не Е Слу – таро ритуал /видео/

 

 

 

 

Подобни публикации

Виртуална изложба – „Наръчник за осъществяване на Ритуална революция, 2018“.

oldschoolresidence

Ритуална рЕволюция

oldschoolresidence

Изложба „Ритуална рЕволюция“ в Арт Резиденция „Старото училище“

oldschoolresidence

Оставете коментар