Творя – създавам, правя, произвеждам, сътворявам, изграждам, изобретявам, образувам, основавам, учредявам, откривам

 

Творчеството e умствен и обществен процес на човешката дейност, при който се създават напълно нови, оригинални материални и духовни ценности. Свързан е с генерирането на нови идеи и понятия или пък нови връзки между вече съществуващи такива. Творчеството е възможен път за развитие на всяко едно нещо. Всеки един човек по своята същност е творец, свободен създател и автор. Самосъзнанието на човек като творческо същество, като творец е изначално, а не производно самосъзнание. Творчеството е един от начините за създаване на света. На хората изначално е заложена възможността за творчество и сътворяването е възможно като постоянен процес. Тези, които започнат да творят, биват възнаградени с чувство за задълбоченост, целенасоченост и удовлетвореност.

Човекът има един и същ състав с Космоса, той е цялостна малка Вселена. Да познае Вселената може този, който самият е вселена, който има силата да се противопостави на Вселената, като равен на нея, като способен да я включи в себе си. Творчеството е резултат от разкриването в човека на образа на твореца, на Бога, на божествената мощ. Творчеството създава друг свят, продължава делото на творението. Истинското творчество е теургия, богодействие, създаващо творчески свят.

Творчеството е неразривно свързано със свободата, но свобода с цел и съдържание. В творчеството свободата е „за“, а не „от“. Съдържанието на свободата е любов. Артистът трябва да бъде свободен, за да може да изразява себе си и да сътвори новото. Само свободният човек твори. Свободата на човека е свързана със свободата на света и се осъществява само в световното освобождение. Само свободният познава свободата, само творящият познава творчеството.

Красотата не е само цел в изкуството, но и цел в живота. Творческият свят предполага да живееш в красота, защото творецът очаква от творението си също толкова красота, колкото и добро.

Ведъж постигнат, творческият свят ще бъде свръхморален. Творческият морал се изгражда върху честта, мъжествеността и грижата за творчески възход. Пред нас стоят два вероятни морални пътя – послушанието и творчеството, „подреждането“ на света и „издигането“ на света.

Творческата революция в основата си е революция на духа, от която следва политическа, социална, икономическа и културна революция. Хората на творческия дух не са революционери в социално–механичния смисъл на думата. Тяхната творческа революция е несъизмеримо по-радикална, коренна, органична.

Досега често творчеството се раждаше от несъвършенството и недостатъка, толерираше се бунта в статуквото, който /за съжаление/ продава. Всички постижения на изкуството и културата са символични, а не реалистични. До момента цялото творчество на „културата“, беше само знак и подготовка за същинското творчество на друг, нов свят – свят на творчеството, творчески свят. Днешният човек-творец вече не може класически, т.е. според нормите, да твори изкуство, култура, наука, икономика или политика. Навсякъде той иска да достигне предела, да премине отвъд границите, да създаде ново битие. Да издигне пропадналия мистицизъм на творчеството.

Ние желаем не символите на истината, а самата истина. Не символите на красотата, а самата красота. Не символите на любовта, а самата любов. Не символите на силата, а самата сила.

Ние, които вярваме в съзидателената природа на човека, творим творческа култура, творческо образование, творческа икономика, творческа политика, творческа държава и творчески свят.

 

Използвани източници:

  1. Дефиниция на Творчество в Уикипедия;
  2. Български синонимен речник;
  3. Смисълът на творчеството, Николай Бердяев;
  4. Манифест „2012“ на Кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят;
  5. Концепция на Кръга „Старото Училище“ за Ритуално Изкуство.

 

КАНДИДАТСТВАЙ

Подобни публикации

Пламен Петров и децата, България – Визуални изкуства и инсталации

oldschoolresidence

Представяне на ритуала нестинарство

oldschoolresidence

Възстановка на битката в „Дядопановата кория“

oldschoolresidence

Оставете коментар