Home > 2017 > юли

Представяне на УЧАСТНИЦИТЕ в Арт Резиденция „Старото Училище“ – „ПЪТЯТ като ритуал“, 2017

Rafi Műnz – Израел – Живопис/Пърформанс www.rafim.com Не бих могъл да дам задоволителна дефиниция на изкуство, но предполагам, че всичко за мен е някаква форма на изкуство. След няколко десетилетия от „преминаване“ през различни подходи към изкуството, в момента съм...