Home > 2010 > септември

Дали конските косми се превръщат в змии или Как едно село може да се възроди с изкуство?

    Кметът на Горна Липница Юлко Палов не крие радостта си, че след 70-годишно прекъсване църквата отново ще отвори врати. Рената Сур плете змийска кожа от конска опашка. Резбарят Калин Койчев смята, че артпроявите ще дадат нов живот...