Home > 2010 > май

За заявените кандидатури в Арт резиденция „Старото училище“

На 20 май 2010 г. изтече срокът за кандидатстване за участие в Арт резиденция „Старото училище“, която ще се проведе от 24 до 31 август 2010 г. в с. Горна Липница. Поканата за участие бе поместена в интернет сайта...