Издание 2018

Съзидателният, творческият бунт ще промени света!

Поводът за този разговор с Дарина и Димитър Палови  е изложбата „Ритуална рЕволюция”, която може да бъде видяна от 5 до 15 октомври в The Laboratory Sofia. Тя е последното актуално събитие в хронологията на времето на Арт резиденция „Старото училище”, но е и част от една цялостна концепция, която е започнала още през 2010 г. Нека да започнем от началото, за да стигнем до настоящия момент в The Laboratory Sofia.

 

Разкажете за Арт резиденция „Старото училище”…

Дарина: През 2010 г. създадохме Арт резиденция „Старото училище” в малкото българско село Горна Липница. Идеята беше да събираме артисти от България и целия свят в едно красиво място, където те да имат шанса да акумилират нови идеи, да черпят вдъхновение от природата, от селския начин на живот, от взаимодействието с местната общност.

Започнахме по-обикновено… Впоследствие се оказа, че това нито ни е интересно, нито съответства на целите и идеалите, които споделяме. Затова вложихме много повече въображение, идеи, концепция и превърнахме с осемгодишния опит, който имаме, Арт резиденцията в едно уникално място и събитие, каквото не съществува в България, нито по света.

Когато си мисля за Арт резиденция „Старото училище”, се сещам за един стар девиз на пънк движението, в който се казва: „Живей разумно –  искай невъзможното!”. И мисля, че той много ни подхожда. Само че ние вече сме преминали на едно друго ниво, защото освен че искаме невъзможното, правим стъпки към неговото постигане.

Какво постигнахте с работата си по създаване и развиване на арт резиденцията?

Дарина: Три са думите, с които мога да опиша случилото се през тези осем години, благодарение на творческата енергия, която развихме в Арт резиденция „Старото училище” и те са: бунт, трансформация и първопроходство.

Защо бунт? Защото смятаме, че живеенето разумно, в обикновени условия и в статуквото по никакъв начин няма шанс да промени света. И когато говорим за бунт, става дума за един съзидателен, творчески бунт, който има за цел да променя в креативна посока обкръжаващата действителност.

Трансформация, защото благодарение на случилото се с резиденцията последните години, ние виждаме през призмата на нашия опит, че е възможно една малка общност (като живеещите в Горна Липница) да бъде променена само и благодарение на изкуството. Това покрива до голяма степен и нашите заложени идеи, че изкуството е средство, което може да трансформира обкръжаващия свят, променяйки на първо място човека. Голяма е разликата между това как изглеждаше селото и неговите хора през 2010 г. и сега. Така че със сигурност трансформацията, която оказа Арт резиденцията, е значителна. Тя може да бъде усетена не само от живеещите там, но и от идващите артисти всяка година и гостите на селото.

Първопроходство, защото ние се опитваме да вървим по нови пътища, да ги създаваме. Ние не следваме нечии идеи, по-скоро вече следват нас, и събитията, които в момента се създават, са вероятно провокирани от красивата паралелна реалност, която успяхме да създадем с проекта Арт резиденция в Горна Липница.

Въз основа на нашите идеи създадохме и няколко документа, които също са новаторски. Това са „Манифест „2012“ на кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят”. В него ние прокламираме нашите идеи и принципи – за това как смятаме, че трябва да съществува светът, как трябва да бъде изграден, за да бъде по-успешен, и разбира се – много по-добро място за живеене. Освен това, от 2013 г. работим по създаването на т.нар. ритуално изкуство, т.е. дръзнахме да създадем и ново течение в изкуството.

Темата на отминалата тази година Арт резиденция беше „Ритуална рЕволюция”. Какво влагате в тези понятия и в каква колаборация влизат те помежду си?

Дарина: Ритуалната революция е творческа революция. В нея не с оръжие и сила, а със силата на творческите похвати и заряд се цели промяна на установения ред и норми. Това се случва на първо място чрез вътрешна, личностна революция. Вярваме, че в този, да го наречем творчески огън, ще изгорят старите клишета и парадигми, за да се роди онова ново, събудено дете-свят, което подхожда на времето и мястото на случването на промените.

Димитър: В темата „Ритуална рЕволюция” ние събрахме два елемента – революция и ритуал. Революция като начин за изграждане на промяна и ритуал като нещо по-сакрално, по-лично, което се движи в друго измерение.

Защо именно ритуална революция – защото в основата на тази революция ние поставяме творчеството. А какво е творчеството – то е един процес на създаване на нещо, което до момента не е съществувало.

Ние смятаме, че творец е всеки човек. Във всеки един от нас е заложено творческото. Въпросът е дали това изначално заложено поведение у нас може да бъде използвано. Ние смятаме, че творчеството е начин и метод за изграждане на света, за промяна и решаване на всеки един казус.

Разглеждаме творчеството и от друга гледна точка – може ли творец да бъде всеки един от нас в ежедневната си дейност? Творец, който е работник, хлебар, продавач, ръководител на една организация, политик… Именно това изначално заложено у нас творческо качество да бъде водещо в извършването на всекидневните ни дейности. Тогава те биха били плод на един творчески акт, биха били изкуство и то не самоцелно, а такова с реални резултати.

В основата на темата заложихме един артистичен експеримент: възможно ли е да бъде развит творческият потенциал на всеки член от едно общество, възможно ли е да бъде създадена творческа държава, коята да бъде ръководена от творческо правителство, което извършва творческа икономика, туризъм, образование и т.н., да се създаде творчески съюз от държави, да се създаде творческа Европа и творчески свят?

Творчеството е най-ясно изразено в изкуството. Там се предполага, че изначално съществува творческият елемент в най-изчистен вариант. Именно поради тази причина артистите разглеждаха темата „Ритуална рЕволюция” и със своите творби интерпретираха идеята по какъв начин посредством творчество да бъде променян и създаван света.

В рамките на изложбата в The Laboratory Sofia ще има семинар/публична лекция, посветена на „Съвременното изкуство като форма за диалог и изграждане на Европа”, а също така и кураторски тур, който ще представи от гледна точка на кураторите на резиденцията Радослав Механджийски и Теодора Константинова творчеството и активната социална позиция като способ за изграждането на съвременна Европа.

Разкажете за изложбата „Ритуална рЕволюция” и за участващите в нея художници.

Дарина: Това е една нестандартна и интересна изложба, която е разположена в красивото алтернативно пространство The Laboratory Sofia. Тази изложба е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз.

Изложбата представя произведенията на артистите, които участваха през лятото на тази година в Арт резиденция „Старото училище” в село Горна Липница. Това са артисти от Великобритания, Франция, Холандия и България.

Фреди Дарк е английски артист, който със своята инсталация „Стъпки” се опитва да провокира зрителя да мисли върху собствения си потенциал. И как, правейки паралел с т.нар. ефект на пеперудата, всички наши ежедневни постъпки, мисли, действия и ритуали могат в един момент да се трансформират в нещо много по-голямо. Да станат един ураган от събития и революции. В неговата творба има много оптимизъм, защото тя внушава, че от всеки един от нас зависи не само настоящият момент, но и бъдещият. Той казва за творбата си, че се надява да провокира ентусиазъм към разпознаване на онова, което би могло да се нарече “магията на простотата” или “епичността на обикновеното”.

Пауел Сутрадар, която е завършила във Франция, в Горна Липница направи своята инсталация „Единство”. За целта тя използва националния  девиз на България „Съединението прави силата”, с което искаше да покаже, че обединени ние наистина сме по-силни и може да сътворим чудеса. Тя събра дрехи от хората, живеещи в Горна Липница, и направи от тях стълба, която олицетворява единство. Освен това, в двора на училището направи една красива пътека от събрани природни елементи, по които зрителите на закриващата изложба на Арт резиденцията вървяха, хванати за ръце, и по този начин влязоха в сградата на училището, създавайки т.нар. звук на единството. И както казва Пауел, обединението може да трансформира света ни в истински рай.

Участничката ни от Франция се казва Клои Саси. Тя е пърформанс артист и създаде в рамките на резиденцията две творби – „Революция” и „Дарове”.

„Революция” интерпретира идеята, че революцията е не просто средство за промяна на установения ред, а едно движение в кръг. Тя възниква от нищото, завихря се в един танц от енергия и еуфория, после отново се връща към покоя. И точно този танц на революцията тя пресъздаде с участието на младите хора в Горна Липница чрез пърформанс, който се състоя в читалището на селото: НЧ  “Зора – 1887”. С това свое произведение тя прави паралел с идеята на Клод Леви-Строс, че в световната история обикновено има две състояния – т.нар. „студена” и „гореща” история. Докато в студената история почти нищо не се случва и там цари покой, то горещата история,  към която се съотнасят и революциите, включва периоди на драматични събития.

В другото й произведение „Дарове” френската артистка създаде едно езическо алтер его, което отдава почит на мъртвите, специално в Горна Липница. Но това е една метафора как трябва винаги да мислим и за хората, които и в революции и във войни отдават живота си, преследвайки идеи.

Участник в изложбата е също ритуалното колаборативно дуо L.Y.R.A. от България. Те работят върху създаването на ритуалното изкуство от 2014 г., създавайки своите мащабни ритуални творби, които наподобяват оброчища. В тях се съчетават елементи както от науката, така и от окултизма. Целта на техните произведения е всъщност трансформиране на определен обект: политик, артист, начин на мислене.

Последната им инсталация “Съвършенството не е случайно” има за цел да създаде твореца на бъдещето и тъй като вярваме, че всеки един е творец, защо не и човекът на бъдещето! Тя представлява комбинация от картини и колажи, пресъздаващи петте основни качества, които творецът на бъдещето трябва да притежава, за да създава и съгражда новия свят. Това са: смелост, знание, любов, бунтарски дух и умението да създава връзки, да обединява. Разбира се, тези качества не са изчерпателни, те могат да бъдат доразвивани.

Пърформанс артистът Паула Бели направи един танц, в който събра жестове на удоволствие, питайки хората от Горна Липница какво за тях всъщност представлява удоволствието. Според Паула ние много лесно може да покажем негативна емоция, може дори да тъгуваме пред други хора, но по някакъв начин се самоограничаваме да покажем своите истински емоции, това, което наистина ни вълнува в областта на насладата. Затова, създавайки този танцов пърформанс на удоволствието, тя всъщност показа, че освобождението от табута е форма на ментална революция.

Димитър: В Арт резиденция „Старото училище” от нейното създаване през 2010 г. ние винаги сме имали различни дисциплини и сме търсили творческото проявление в различни артисти. Тази година не беше по-различно. Имахме музикант и той беше едно от българските участия в резиденцията – Ваяна Ташева, а.к.а „KOPRIVA”. В резиденцията тя създаде песен, наречена „Любов”, посланието на която беше именно изграждането на творческо единство, общност от хора, които са обединени от една идея, която обаче е насочена към промяна и изграждане.

Второто българско участие беше на скулптора Иван Ушев, който направи кинетична скулптура, движеща се от вятъра. Тук важният елемент е изобретателността, която е нужна при случването на всяка една революция. Много интересно беше отношението на публиката към Иван. За тях неговата кинетична скулптура, която може да се види и по време на изложбата, беше много интересна. Смея да кажа, че през тези години ние успяхме да разкрием творчеството във всеки един от хората, зрителите и местната общност. Хората на Горна Липница започнаха по някакъв начин да водят активен диалог с артистите, да наблюдават това, което правят, и самите те да използват творчески похвати в своето ежедневие.

Последният участник, който ще бъде включен в изложбата, е холандският поет Артуро Дезимоне, който написа поема, посветена на Горна Липпица и я комбинира с рисунки, в които по един хумористичен, закачлив начин разглежда злободневни политически проблеми. Поемата и рисунките ще са част от изложбата. 

Колко изложби е направила през годините Арт резиденция „Старото училище”?

Дарина: След приключването на всяка Арт резиденция по традиция се провеждат изложби в цялата страна. Това е 26-ата поред изложба, която организираме. Правили сме изложби почти в цялата страна, като се започне от Горна Липница, Павликени, Велико Търново и се стигне до всички най-големи градове в страната –  Стара Загора, Русе, Пловдив, Варна, Бургас и София.

Проектът „Организиране и провеждане на изложба „Ритуална рЕволюция“ в градовете София и Павликени“ е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския Съюз.

Подобни публикации

Паула Бели (Paula Belli), Аржентина – Пърформанс

oldschoolresidence

2. Начална Интуиция за Творческа Еволюция

oldschoolresidence

Представяне на УЧАСТНИЦИТЕ в Арт Резиденция „Старото Училище“ – “Ритуална рЕволюция”, 2018.

oldschoolresidence

Оставете коментар