Издание 2015

Стартира проекта „Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема Ритуално Изкуство – Време и Пространство“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“

В началото на май 2015 Читалище „Зора – 1887“ стартира проекта „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗДАНИЕ НА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ НА ТЕМА РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“. Той е финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“ (www.culture-eea-bg.org) и е с продължителност дванадесет месеца.

Целта на проекта е да върне правенето на модерно изкуство и модерните творци към селото и народните вярвания и традиции и да даде възможност на местното население да се докосне и запознае с модерното европейско и световно изкуство.

Арт резиденцията, като форма за създаване на изкуство, ще събере за определен период от време артисти от различни националности и работещи в различни направления на изкуството, като им даде възможност да живеят и творят заедно.

Видовете изкуства, включени в резиденцията, са живопис, скулптура от дърво, фотография, визуални изкуства и инсталации, пърформанс, стенопис, музика и  късометражни филми. Към резиденцията работи и детска школа, която дава възможност на местни деца от всички етноси да работят заедно с утвърдени артисти от цял свят.

Арт Резиденцията и съпътстващите я събития са свободно достъпни и ще бъдат посетени от гости и туристи от цялата страна. Произведенията създадени по време на Арт резиденцията, под формата на пътуваща изложба ще посетят и 6-те най-големи града в България – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Русе. Това ще даде възможност на всички български и чужди граждани – творци, артисти, туристи, изследователи и др., да задълбочат знанията си в сферата на културното наследство и да вземат дейно участие в културния диалог между нашата и останалите страни.

Проектът ще допринесе за социалното включване на ромския етнос. Той ще има и положителен ефект върху креативността и удовлетвореност от живота на местното население.

Осъществяването на проекта ще спомогне и за популяризирането на Горна Липница като туристическа и културна дестинация, което ще има цялостен положителен ефект върху местното население. Ще се допринесе за икономическата активност на местното население, чрез възнагражденията за технически и помощен персонал, които са предвидени по проекта.

Информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат публикувани в интернет сайта на Арт Резиденция „Старото Училище“ – . https://oldschoolresidence.com/bg и интернет сайта на с. Горна Липница – http://www.gornalipnitsa.com.

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Подобни публикации

Кукерско шествие в Горна Липница

oldschoolresidence

Предстоящи изложби на Арт резиденция „Старото училище“

oldschoolresidence

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ беше анонсирана на пресконференция в БТА – Пловдив

oldschoolresidence

Оставете коментар