Home > Издание 2015 > Списък на участниците в Арт Резиденция „Старото Училище“ – 2015 г.

Участниците в изданието на Арт Резиденция „Старото училище“ – „Ритуално Изкуство: Време и Пространство“, 2015“ са:

 

Живопис

Hanna Ilczyszyn – Полша/ Белгия

Живопис/Пърформанс

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай

Визуални изкуства и инсталации/Живопис

Domingo Pino – Испания

Визуални изкуства и инсталации

Brandi Martin – САЩ

Скулптура от дърво/Визуални изкуства и инсталации

Пресиaна Шишева – България/Англия

Музика

Мирян Колев – България

Късометражни филми/Визуални изкуства и инсталации

Ishai Shapira Kalter – Израел

 

Гостуващи артисти:

Trevor Knott – САЩ- Пърформанс/Живопис

 

Местни артисти :

Мартин Петров – Живопис

Пламен Петров – Визуални изкуства и инсталации

Дамян Бумбалов – Живопис

Христо Вълчев – Фотография/ Визуални изкуства и инсталации

L.Y.R.A.- Ритуално изкуство/Визуални изкуства и инсталации

 

Повече информация за участващите артисти ще бъде публикувана в сайта скоро.

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*