Издание 2015

Сватба на всички времена

Пърформанс артистът Яни „Съни“ Цян организира специална светба този петък, 21 август. Тържеството ще се състои в двора на старото училище в 19 ч. Като универсален ритуал, сватбата свидетелства съюза на двама души, но вместо това  в тази уникална сватба в петък, ние ще отпразнуваме сватбата на две Времена – Миналото и Бъдещето. Кметът на Горна Липница Юлко Палов ще узакони тази сватба. Всички са добре дошли да станат свидетели на този свещен момент.

Облекло: свързано с темата – Минало и Бъдеще – се насърчава, но не е задължително.

Време: 21 август 2015 г., петък, в 19,00 ч.

Място: в двора на училището в Горна Липница

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.
 

Подобни публикации

Представяне на УЧАСТНИЦИТЕ в Арт Резиденция „Старото Училище“ – „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“, 2015

oldschoolresidence

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна в гр. Варна до 26 ноември 2015 г.

oldschoolresidence

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ Горна Липница, август 2015

oldschoolresidence

Оставете коментар