VideoИздание 2015

Сватба на Всички Времена, 2015 – Пърформанс на на Yanyi “Sunny” Jiang – САЩ/Китай

Сватба на Всички Времена

Yanyi “Sunny” Jiang

Пърформанс  – 21 август, 2015

Горна Липница

Арт Резиденция „Старото Училище“ – Ритуално изкуство: Време и Пространство, 2015  

 

 

Като един от най-старите и универсални ритуали на човечеството, сватбата празнува обединението на двама души. В Сватбата на Всички Времена обаче ние празнуваме сватбеното сливане на две времена – Минало и Бъдеще.

Чрез разделяне на двете половини на облеклото и грима си, пърформанс артистът символизира двете времена. Сватбата следва съвременната сватбена церемония, включваща няколко части като: Четене на Стихотворение, Размяна на пръстени и Запалване на свещта на единството. В края на ритуала кметът на Горна Липница обявява бракът на Миналото и Бъдещето за законен и с това завършва церемонията по обединяване на двете времена.

Независимо от това, този пърформанс е замислен да има парадоксален характер. Въпреки темата за единство, мотивът на разделение е водещ, тъй като роклята, воала, обувките, букета, музиката и дори коктейлите на сватбата са маркирани от ясно разделяне на две времена. Този рязък  контраст повдига един основен въпрос:  чрез обединяване на миналото и бъдещето, можем ли да постигнем настоящето? Дали сливането на спомени и прогнози създава „Сега“?

Някои представители на публиката също може да са забелязали отсъствието на постоянен поток от време в този пърформанс. В него няма нито романтика преди сватбата, нито меден месец след това. Всичко се случва в момента и сякаш замръзва в този момент, вкарвайки по един непохватен начин моментът „Сега“ в пропастта на миналото и бъдещето. Сватбата на Всички Времена е в крайна сметка сатира, която подлага на съмнение по един шеговит начин нашето закостеняло възприемане на времето като линейно и еднопосочно.

 

Събитията се провеждат в рамките на проект „Организиране и провеждане на арт резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“.

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 

Подобни публикации

ВИДЕО ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ Горна Липница, 4 – 14 август 2017 г.

oldschoolresidence

Виртуална изложба на Арт резиденция „Старото училище“ – РИТУАЛНО ИЗКУСТВО: ВРЕМЕ и ПРОСТРАНСТВО, 2015

oldschoolresidence

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна до 25 януари 2016 г. в галерия „Нюанс“ – София

oldschoolresidence

Оставете коментар