Home > Издание 2015 > ПРОГРАМА НА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ” , с. Горна Липница, РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО, 13 – 23 август 2015 г.

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 

ПРОГРАМА НА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ

„СТАРОТО УЧИЛИЩЕ”

с. Горна Липница

РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО

13 – 23 август 2015 г.

 

13.08.2015 г. /четвъртък/

Пристигане и настаняване на артистите в Горна Липница.

 

14.08.2015 г. /петък/

10.30 ч. 

Откриване на Арт Резиденцията. Представяне на пространството за работа в ”Старото Училище”. Раздаване на материали. Представяне на основни места и забележителности в Горна Липница – Кметство Горна Липница, Читалище “Зора-1887” и музейните сбирки, намиращи се в него, Селскостопански музей.

18.30 – 20.00 ч.

Посещение на Църква „Свети Димитър“ и Оброчище “Зелен синур“.  Разходка из селото.

 

15.08.2015 г /събота/.

18.00 – 20.30 ч.          Ритуална разходка в околностите на Горна Липница.

 

16.08.2015 г. /неделя/

11.00 ч.

Кукерско шествие по улиците на Горна Липница с участието на кукери от с.Вресово, Бургаска област.

19.00 – 20.30 ч. 

Крос до Остра могила – 10 км./Поздрав към слънцето – йога практика. /При заявен интерес/

 

17.08. 2015 г. /понеделник/

18.00 – 20.30 ч. 

Колоездачен маршрут: Горна Липница – Дядопановата кория – чешмите „Цариц“ – чешмата „Кюнта“ – Горна Липница.

Повече информация за колоездачния маршрута тук.

 

18.08.2015 г. /вторник/

На този ден в селото се чества Успение на Св. Йоан Рилски. По този повод ще бъде отслужена литургия в храм-параклис „Св. Йоан Рилски“. Храмът е отворен за посетители.

Ритуалът започва в 08:30 ч. и е с продължителност два часа.

 

 10.30  ч.  Посещение на седмичния пазар на открито в град Павликени. Тръгване в 10.30, връщане за обяд.

 

19.08.2015 г. /сряда/

17.00 – 20.00 ч.  Посещение на археологически резерват Никополис ад Иструм – с.Никюп.

Повече информация тук, тук и тук.

 

22.08.2015 г. /събота/

 18.00  ч.  Изложба – Представяне на творбите на участниците.

21.00 ч.     Закриваща вечер. Връчване на сертификати за участие в Арт Резиденцията.

 

23.08.2015 г. /неделя/

Напускане на резиденцията.

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*