Издание 2015

Предстоящи изложби на Арт резиденция „Старото училище“

Творбите на артистите от шестото издание на Арт резиденция „Старото училище“ ще бъдат представени в три изложби още в първите месеци на 2016 година. Първата от планираните изложби ще бъде открита в Галерия „Нюанс“- София на 15 януари 2016 г. и ще продължи до 26 януари. Следващата изложба ще бъде в Бургас  – Галерия на дружеството на художниците /ул. Алекснадровска 22/ – 15-26.02.2016.  Третата изложба на арт резиденцията ще  се състои в Русе – Малка изложбена зала на Дружеството на художниците  /ул. Борисова 6/ от 01 до 14.03.2016.


Събитията се провеждат в рамките на проект „Организиране и провеждане на арт резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“.

 

 

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 

Подобни публикации

Стартира проекта „Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема Ритуално Изкуство – Време и Пространство“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“

oldschoolresidence

Арт резиденция „Старото училище“ анонсира шестото си издание на пресконференция в БТА – Велико Търново

oldschoolresidence

Сватба на Всички Времена, 2015 – Пърформанс на на Yanyi “Sunny” Jiang – САЩ/Китай

oldschoolresidence

Оставете коментар