Издание 2015

Откриване на Арт Резиденция „Старото училище“ – 2015 г.

На 14.08.2015 г. /петък/ в двора на училището ще се състои откриването на шестото издание на резиденцията – „Ритуално изкуство – Време и Пространство“. Артистите и присъстващите гости ще посетят също Селскостопанския музей, сградата на кметството и читалище „Зора – 1887“.

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org
 
 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

 

Подобни публикации

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ беше анонсирана на пресконференция в БТА – Пловдив

oldschoolresidence

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна в гр. Варна до 26 ноември 2015 г.

oldschoolresidence

Интервю за Телевизия Стара Загора, октомври 2015

oldschoolresidence

Оставете коментар