Home > Издание 2015 > Откриване на Арт Резиденция „Старото училище“ – 2015 г.

На 14.08.2015 г. /петък/ в двора на училището ще се състои откриването на шестото издание на резиденцията – „Ритуално изкуство – Време и Пространство“. Артистите и присъстващите гости ще посетят също Селскостопанския музей, сградата на кметството и читалище „Зора – 1887“.

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Logo novo

 

www.culture-eea-bg.org

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*