Издание 2015

Огнен ритуал за изцеление и защита

Този вторник – 20 август 2015 г. в 18:30, в близост до църквата в ГорнаЛипница ще се проведе малък огнен ритуал, воден от  американския пърформанс артист Тревор Нот. Това ще бъде последния от петте ритуали около Горна Липница, фокусирани върху изцеление и защита. Всички са добре дошли да присъстват, и ако искате да допринесете за провеждането на ритуала, носете съобщение написано на хартия за нещо, което желаете да излекувате в света. Ние ще дадем написаните съобщения на огъня, така че чрез тяхното изгаряне да можем да изпратим тези намерения към Вселената.

Време: 20 август 2015 г. в 18:30

Място: поляната до църквата в Горна Липница

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

 

Подобни публикации

Интервю за БНТ, София, 20.01.2016

oldschoolresidence

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ беше анонсирана на пресконференция в БТА – Пловдив

oldschoolresidence

Откриване на Арт Резиденция „Старото училище“ – 2015 г.

oldschoolresidence

Оставете коментар