Home > Издание 2015 > Огнен ритуал за изцеление и защита

Този вторник – 20 август 2015 г. в 18:30, в близост до църквата в ГорнаЛипница ще се проведе малък огнен ритуал, воден от  американския пърформанс артист Тревор Нот. Това ще бъде последния от петте ритуали около Горна Липница, фокусирани върху изцеление и защита. Всички са добре дошли да присъстват, и ако искате да допринесете за провеждането на ритуала, носете съобщение написано на хартия за нещо, което желаете да излекувате в света. Ние ще дадем написаните съобщения на огъня, така че чрез тяхното изгаряне да можем да изпратим тези намерения към Вселената.

Време: 20 август 2015 г. в 18:30

Място: поляната до църквата в Горна Липница

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo
www.culture-eea-bg.org
 
 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 
 
 
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*