Издание 2015

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна до 14 март 2016 г. в Русе

На 1 март 2016 г. /вторник/ в Галерията на дружеството на художниците в Русе на ул. „Борисова“ № 6 се състоя откриването на изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“. Това е последната от поредицата от шест изложби в страната, с които представяме творбите на участниците в шестото издание на Арт резиденция “Старото училище“:

Hanna Ilczyszyn – Полша/ Белгия – Живопис – http://fajnahanna.com/

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай – Живопис/Пърформанс- http://www.sunny-j.com/

Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства/Живопис-http://www.domingopino.com/

Brandi Martin – САЩ – Визуални изкуства –http://www.brandimartinfineart.com/

Пресиaна Шишева – България – Визуални изкуства – https://presianashisheva.wordpress.com/

Мирян Колев – България – Музика –https://soundcloud.com/mirian-kolev

Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис – http://www.trevorknott.com/

Дамян Бумбалов – България – Живопис – http://ateliebumbal.blogspot.bg/

Мартин Петров – България – Живопис

Пламен Петров – България – Визуални изкуства и инсталации

Христо Вълчев – България –Визуални изкуства и инсталации

Яна Кунева/Станислав Добрев – България- Визуални изкуства и инсталации

L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство-http://www.lyraritualart.com/bg/

 

Темата на резиденцията през 2015 г. беше „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“. Работата на артистите в рамките на Арт Резиденцията е организирана на основата на предварително разработени писмени материали, в които бяха представени различните проявления на Времето и Пространството. Като изходна точка за работа в резиденцията бяха използвани възгледите за Време и Пространство в българските ритуали – народни, религиозни, окултни и Време и Пространство, като понятия в модерната физика. Подобно на маговете, които избират подходящото време и пространство за извършване на своя ритуал, артистите в резиденцията създаваха Ритуално Изкуство чрез използването на основните характеристики на Времето и Пространството.

Преди откриването на изложбата се проведе семинар на тема: „Начини за представяне на съвременното изкуство чрез арт резиденции“, по време на който споделихме опита си за:

– правене на международно концептуално модерно изкуство под формата на арт резиденция в малко село на основата на българския фолклор, история, бит и култура;

– приобщаване на местната общност, включително и децата, към модерното изкуство като активни зрители и участници;

– създаване на Ритуално изкуство и неговото въздействие върху обществото и света.

 

Събитията се провеждат в рамките на проект „Организиране и провеждане на арт резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“.

 

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

 

 

Подобни публикации

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ може да бъде видяна до 26 февруари 2016 г. в Бургас

oldschoolresidence

Стартира проекта „Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема Ритуално Изкуство – Време и Пространство“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“

oldschoolresidence

Благодарим на всички артисти, които кандидатстваха за участие в Арт Резиденция „Старото училище“ – „ Ритуално Изкуство: Време и Пространство“, 2015 г.

oldschoolresidence

Оставете коментар