Издание 2015

Изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ беше анонсирана на пресконференция в БТА – Пловдив

На 02.10.2015 /петък/ Дарина Палова и Димитър Палов, организатори на арт резиденция „Старото училище“, представиха на пресконференция предстоящата изложба на резиденцията в кино Космос, Пловдив.

Изложбата представя творбите на участниците в шестото издание на арт резиденцията – артисти от България,Полша,Испания,Китай и САЩ.

Изложбата е отворена за посетители до 14.10.2015 г./вторник/ всеки ден от 11 до 18 ч.

Снимки от изложбата и съпътстващите събития можете да видите ТУК.

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.
 

Подобни публикации

Откриване на Арт Резиденция „Старото училище“ – 2015 г.

oldschoolresidence

Благодарим на всички артисти, които кандидатстваха за участие в Арт Резиденция „Старото училище“ – „ Ритуално Изкуство: Време и Пространство“, 2015 г.

oldschoolresidence

Кукерско шествие в Горна Липница

oldschoolresidence

Оставете коментар