Мисията на резиденцията е да върне съвременното изкуство и артистите към природата и естествените енергии, които въплъщава селския начин на живот. Посредством организираните издания на резиденцията ние даваме възможност на артисти от България и света да създават съвременно изкуство чрез намиране на нов източник на вдъхновение и взаимодействие с местната общност. По време на престоя си артистите са свободни да изследват селото и естествената природна среда като ги превърнат в обект на своето творчество. Нашата цел е да подкрепяме и провокираме артистичните идеи като осигуряваме време за работа, съзерцание и взаимодействие с други артисти в красива атмосфера.

Резиденцията е своеобразна форма на самоизолация от обичайните свръхстимулиращи градски дейности и пейзажи, тя дава възможност за творческо уединение и тишина, които са есенциални  за изразяване на креативността. Всички прояви на резиденцията са концептуални. Работи се по предварително зададени теми, свързани с националния фолклор, история, бит и култура, и съответстващите им проявления в световните митове и легенди.

Резиденцията има фестивален характер и разнообразна съпътстваща програма, подчинена на съответната тема /за всяко издание се подбира конкретна тема/  – концерти, пърформанси, филмови прожекции. Работата на артистите и съпътстващата програма са отворени за посетители и финалният резултат на резиденцията е един проект на сътрудничество и взаимодействие между артисти и местни хора.

В различните издания на резиденцията работим също и с деца от селото, защото смятаме, че по този начин разпространяваме знание и правим изкуството по-популярно и близко до тях.