Home > Издание 2010 > За заявените кандидатури в Арт резиденция „Старото училище“

На 20 май 2010 г. изтече срокът за кандидатстване за участие в Арт резиденция „Старото училище“, която ще се проведе от 24 до 31 август 2010 г. в с. Горна Липница.

Поканата за участие бе поместена в интернет сайта на Горна Липница, във Facebook – http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=100000708489424, както и на сайта на световната мрежа Res Artis. Организацията Res Artis е създадена през 1993 година и обединява арт резиденции и повече от 200 центъра за изкуство в 50 държави, стимулирайки артисти от всички краища на света да творят. Сдружение за развитие на Горна Липница е неин член и арт резиденция „Старото училище“ има своето място на официалния сайт на организацията – http://www.resartis.org/index.php?id=20&tx_newloginbox_pi3[showUid]=1537.

За малко повече от месец получихме 27 заявки от чужди артисти и 23 – от български. Постъпиха кандидатури от България, САЩ, Италия, Израел, Южна Корея, Тайланд, Япония, Унгария, Гърция, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Мексико, Индия, Канада, Украйна, Полша и Румъния. Участниците ще бъдат подбрани на базата на конкурс, в който журито ще е от представители на Сдружение за развитие на Горна Липница и един гост-артист – Ния Пушкарова (www.watertowerartfest.com). Ще се допуснат 10 души – четирима чужденци и шестима българи, от които трима ще са представители на местното изкуство във Великотърновския регион.

Резултати за допуснатите участници ще бъдат известни в срок до 30 май 2010 година. Информация за тях ще бъде публикувана на Интернет страницата на Горна Липница, а всеки участник ще бъде уведомен лично.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*