Home > Виртуални изложби > Виртуална изложба на Арт резиденция „Старото училище“ – РИТУАЛНО ИЗКУСТВО: ВРЕМЕ и ПРОСТРАНСТВО, 2015

 

Ритуално Изкуство: Време и Пространство, 2015

 

Шестото издание на Арт Резиденция „Старото Училище“,  с. Горна Липница се проведе от 14 до 23 август 2015 г. Темата на резиденцията беше „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“.

Събитията се провеждат в рамките на проект „Организиране и провеждане на арт резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“.

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

Работата на артистите в рамките на Арт Резиденцията беше организирана на основата на предварително разработени писмени материали, в които бяха представени различните проявления на Времето и Пространството.

Като изходна точка за работа в резиденцията бяха използвани възгледите за Време и Пространство в българските ритуали – народни, религиозни, окултни и Време и Пространство, като понятия в модерната физика.

Подобно на маговете, които избират подходящото време и пространство за извършване на своя ритуал, артистите в резиденцията създаваха  Ритуално Изкуство чрез използването на основните характеристики на Времето и Пространството.

Ритуалното изкуство по своята същност е „бавно“ и „умно“ изкуство.

Конкретният творчески акт се случва във времето „Сега“, но той се намира във връзка и с времевите периоди „Минало“ и „Бъдеще“.

При създаването на Ритуално изкуство артиста осъзнава различните проявления на Времето и Пространството и ги използва по съответен начин за постигане на общественозначимата цел, към която е насочено неговото изкуство.

                                                                                                                              2015

 

 

Артисти:

 

_MG_8109_2

 Hanna Ilczyszyn – Полша/Белгия – Живопис *кликни тук

 

Yanyi “Sunny” Jiang

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай - Живопис/Пърформанс *кликни тук

 

Domingo Pino

 Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства/Живопис*кликни тук

 

 Brandi Martin

Brandi Martin – САЩ – Визуални изкуства *кликни тук

 

 

 Presiana Shisheva

 Пресиaна Шишева–България– Визуални изкуства*кликни тук

 

 Mirjan Kolev

Мирян Колев – България – Музика *кликни тук

 

Trevor  Knott 1

 ∞ Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис *кликни тук

 

 Damajn Bumbalov

Дамян Бумбалов - България -Живопис *кликни тук

 

 

Martin Petrov

 ∞ Мартин Петров – България – Живопис *кликни тук

 

 

Plamen Petrov i decata

Пламен Петров и децата - България- Визуални изкуства и инсталации*кликни тук

 

 Hristo Valchev

Христо Вълчев – България –Визуални изкуства и инсталации *кликни тук

 

 Jana Kuneva_Stanislav Dobrev

 

 Яна Кунева/Станислав Добрев – България- Визуални изкуства и инсталации*кликни тук

 

 

 LYRA

  ∞ L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство *кликни тук

 

 

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*