Home > Издание 2015 > Благодарим на всички артисти, които кандидатстваха за участие в Арт Резиденция „Старото училище“ – „ Ритуално Изкуство: Време и Пространство“, 2015 г.

Благодарим на всички артисти, които кандидатстваха за участие в Арт Резиденция „Старото училище“ – „Ритуално Изкуство: Време и Пространство “, 2015 година. Поканата за участие беше отворена от 20 април до 20 май и в този период получихме 90 кандидатури на артисти от 30 страни. Най–много са кандидатите за участие в дисциплините живопис, визуални изкуства и инсталации и пърформанс. В момента журито прави своята селекция, която ще бъде обявена в срок.

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 

Logo novowww.culture-eea-bg.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*