Home > Издание 2012 > Беше презентиран манифест „2012” на кръга „Старото училище”

На 19 август в едно от ателиетата на Арт резиденция „Старото училище” Димитър Палов презентира Манифест „2012” за началото на новия свят. Той започна с думите: „Опитваме се да превърнем организирането и провеждането на резиденцията в един цялостен арт продукт, смесващ време, пространство и различни видове дейности и изкуства. Основният метод, който използваме, е подбор на идеи от световната култура, близки до нашите собствени, тяхното моделиране и трансформиране в едно ново наше произведение. Желанието ни е манифестът да окаже въздействие върху вас и вие да окажете въздействие върху него”, заяви Палов пред събралите се артисти, дошли от различни краища на света в Горна Липница.

Манифестът за края на стария свят и началото на новия се базира на три принципа, единият от които акцентира върху кръговрата в обществото – сътворение, разрушение и обновяване. Още Платон развива тезата, че човешките общества започват да се самоунищожават тогава, когато гражданите им започнат да пренебрегват органичната връзка между духовната и материалната сфера на битието, се казва в манифеста.

Водеща дума в документа е творя. Създаването на всяко нещо, трябва да бъде ръководено единствено от творчески подбуди, смята Димитър. Нужни са нови политици и лидери с фен клубове, на които хората искат да подражават и да ги следват; ново общество в контакт с вселената, което да зачита нейните закони; ново изкуство, което ще замени съществуващото в момента, заключено в рамките на една държава, един континент и една земя.

След близо едночасовата презентация артистите от България, Египет, Израел, САЩ, Япония бяха силно заинтригувани и предложиха идеи за реализирането на основните принципи, заложени в манифест „2012” на кръга „Старото училище”.

Тази година Арт резиденцията, чието мото е „Краят като начало: Горна Липница и началото на света, 2012”, се случва благодарение на община Павликени; партия „ГЕРБ”, Велико Търново; Сердика България; Винарна „Ловико Лозари” ЕАД, гр. Сухиндол; Регионалния исторически музей, Велико Търново; арендаторът Никола Костадинов; Смит и Ема, жители на Горна Липница; Юлий Юлиев; ЧПК “Наша нива”. Интернет доставчик на инициативата е Vestel.bg, а медиен партньор – Sever.bg.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*