Издание 2015

Арт резиденция „Старото училище“ анонсира шестото си издание на пресконференция в БТА – Велико Търново

На 12.08.2015 /сряда/ екипът на арт резиденция „Старото училище“  представи на пресконференция основните събития от предстоящото издание  на резиденцията.

Бяха анонсирани селектираните гост-артисти, които тази година са от Полша, САЩ, Испания, Великобритания, Израел и България, както и областите, в които ще творят – живопис, пърформанс, визуални изкуства, музика, късометражен филм и скулптура от дърво.

Всяка година през август Арт резиденция „Старото училище“ събира хора на изкуството от целия свят, за да творят близо до природата, далеч от урбанизацията. Изданието тази година ще се проведе от 14 до 23 август.

В пресконференцията взе участие и американският пърформанс артист – Тревор Нот, който е гост на резиденцията за втори път.

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Logo novo

www.culture-eea-bg.org
 
 
 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

 

 

Подобни публикации

Откриване на Арт Резиденция „Старото училище“ – 2015 г.

oldschoolresidence

REDRESS, 2015 – Brandi Martin – САЩ

oldschoolresidence

Стартира проекта „Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема Ритуално Изкуство – Време и Пространство“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“

oldschoolresidence

Оставете коментар