Home > Често задавани въпроси

Въпроси относно кандидатстването и резиденцията:

Как мога да кандидатствам за участие в резиденцията?

Можете да кандидатствате чрез електронна поща. За целта трябва да ни изпратите следната информация: CV; да посочите в коя от дисциплините искате да участвате; линк към лична страница или портфолио, представящо работите Ви; кратко описание на конкретната идея за участие в резиденцията, която следва да е обвързана с темата.

Можете да изпратите кандидатурата си за участие на следния мейл:   oldschoolresidence@gmail.com

Има ли такса за кандидатстване?

Да, има такса за разглеждане на кандидатурите – 10 лв.

Можете да я платите чрез PayPal или по банков път на следната банкова сметка:

Банка: Райфайзен, IBAN: BG43RZBB91551003366037, BIC код: RZBBBGSF, Сдружение за Развитие на Горна Липница

Възможно ли е да се кандидатства в колаборация с друг артист/артисти?

Да. В такъв случай всеки от кандидатите за участие в резиденцията трябва да подаде отделна апликация.

Колко издания на резиденцията се провеждат всяка година?

Резиденцията се провежда веднъж годишно – обикновено през август, в рамките на 10 дни.

Трябва ли да плащам за престоя си в резиденцията?

Не, ние покриваме разноските за храна и нощувка на участниците. Единствено транспортните разходи за пътуването до Горна Липница са за сметка на участниците.

Трябва ли да си набавя материали за работа предварително?

Не. Материалите за работа се осигуряват от организаторите – платна, бои, четки и др. необходимо. Предоставяните материали зависят от конкретната дисциплина, в която ще участвате.

Има ли Интернет връзка в резиденцията?

Да, осигурен е безплатен интернет достъп за участниците, както в училището, така и в мястото за хранене.

Има ли възможност за принтиране в случай на нужда?

Да, бихте могли да принтирате не голямо количество материали в селото. Повече възможности съществуват в близките градове.

Какво е времето през август в Горна Липница?

Провеждането на резиденцията обикновено съвпада с най-горещите дни в годината. Средните температури са между 30 -35 градуса. Нужно е да го имате предвид, особено, ако планирате работа в открити пространства – например в околностите на селото.