Home > Артисти 2015 > Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай – Живопис/Пърформанс

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай – Живопис/Пърформанс

http://www.sunny-j.com/

Тя е художник и пърформанс артист, който живее в Ню Йорк, САЩ.

„Наричам себе си грешен разказвач. Измислям и илюстрирам истории за объркана самоличност, множественост, пътуване във времето, контрол, манипулация и скрити символи, всичко това под маската на жестока  еротика.

Практиката ми се фокусира върху пърформанса и древната смесена техника на рисуване с масло и темперни бои, която е създадена през 15 в. и днес е почти забравена. Героите ми често страдат от раздвоение на личността, при което както те, така и техните ментални двойници не само съществуват в различни пространства, но и пътешестват в различни времеви измерения. Техните пътешествия са маркирани с еротична игра на крайниците и взаимна манипулация чрез система от червени върви. Центрирани върху множествеността, картините ми се състоят от безброй живописни и философски слоеве, които са едновременно ясни и объркващи. Използвайки техниката trompe l’oeil /от френски – заблуда за окото/ аз се стремя да объркам публиката докато уж  им разкривам заблудите, въвеждайки ги в една погрешна посока на времеви и пространствени несъответствия.

Пърформансите ми отразяват основните елементи на картините ми: еротика, червени конци, телесни болки, манипулация и измама. Въпреки това докато картината е далечна сцена, оградена с рамка, пърформансът е по-интимен и по-осезаем. Тези действия на ефимерно присъствие допълват замръзналите изображения, чрез смела илюстрация на теми табу от реалния живот.

Изкуството ми не би било пълно без плашещото присъствие на символиката. Творбите   ми са пълни с думи, изображения, и действия, които носят забулени значения. Чрез богати исторически препратки, множество детайли и остроумна игра на думи, аз дискретно въвличам публиката си в една игра на декриптиране.“

 

Сватба на Всички Времена

 Пърформанс  – 21 август, 2015

Yanyi “Sunny” Jiang

Като един от най-старите и универсални ритуали на човечеството, сватбата празнува обединението на двама души. В Сватбата на Всички Времена обаче ние празнуваме сватбеното сливане на две времена – Минало и Бъдеще.

Чрез разделяне на двете половини на облеклото и грима си, пърформанс артистът символизира двете времена. Сватбата следва съвременната сватбена церемония, включваща няколко части като: Четене на Стихотворение, Размяна на пръстени и Запалване на свещта на единството. В края на ритуала кметът на Горна Липница обявява бракът на Миналото и Бъдещето за законен и с това завършва церемонията по обединяване на двете времена.

Независимо от това, този пърформанс е замислен да има парадоксален характер. Въпреки темата за единство, мотивът на разделение е водещ, тъй като роклята, воала, обувките, букета, музиката и дори коктейлите на сватбата са маркирани от ясно разделяне на две времена. Този рязък  контраст повдига един основен въпрос:  чрез обединяване на миналото и бъдещето, можем ли да постигнем настоящето? Дали сливането на спомени и прогнози създава „Сега“?

Някои представители на публиката също може да са забелязали отсъствието на постоянен поток от време в този пърформанс. В него няма нито романтика преди сватбата, нито меден месец след това. Всичко се случва в момента и сякаш замръзва в този момент, вкарвайки по един непохватен начин моментът „Сега“ в пропастта на миналото и бъдещето. Сватбата на Всички Времена е в крайна сметка сатира, която подлага на съмнение по един шеговит начин нашето закостеняло възприемане на времето като линейно и еднопосочно.

 

 

 

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*