Home > Артисти 2015 > Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис

Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис

http://www.trevorknott.com/

Trevor Knott  е пърформанс артист, който живее в Минеаполис, САЩ. Това е неговото второ участие в резиденцията, той беше сред основните артисти в изданието от 2013 г. – Ритуално изкуство.

Работите му са съсредоточени върху връзката между ритуала в духовните практики и ритуала в работата на артиста. Важни средства за изразяване в неговото изкуство са фигуративните рисунки, мащабните инсталации и абстрактни картини; той е автор на творби от дърво, метал и керамика.

„Има нещо първично във въглена, водата и хартията, което за мен създава смисъл на едно много фундаментално ниво. Качествата на различните елементи силно резонира с моите интензивни изследвания на Лакота, будистите и други гностични традиции. Общото между всички тях е акцентът върху ритуала и неговото осъществяване – две неща които са много важни за мен.  Пърформансът се изявява като необходимото средство,  чрез което  мога действително да ги интегрирам в работата си. В моите пърформанси публиката има директен достъп до целия процес, визуализация и активна медитация – есенцията на рисуването като пърформанс.”

 

РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО

Огнените ритуали – призма на лекуване

Тревор Нот,  2015

 

С този проект, аз правя серия от огнени ритуали в и около Горна Липница, опитвайки се да създам геометричен дизайн, който ще допринесе за лечение и хармония в околната среда. Местата, които съм избрал са ключови енергетични точки около селото, които представят различни методи за процеса на излекуване. Тези места са потокът, сметището, гробището и северозападния хълм.

Потокът изобразява раждането – всички ние сме родени от водите на  майчината утроба и без нея не можем да оцелеем. Сметището изобразява ученето – процесът на справяне с грешките и проблемите, които ни съпътстват по време на пътешествието ни в този свят. Гробището изобразява смъртта – частите от нас, които полагаме да почиват. И хълмът изобразява мъдростта –  актуализацията на същността ни, когато сме най-добре свързани със силите на Вселената. Централният огън се намира край църквата и изобразява мястото на изцеление – това е духовен процес на самоусъвършенстване, който ни открива мистериите на космоса и скритата им сила.

Заедно, тези места формират структурата на призма, която огражда селото. Конструирането на тази метафизична форма е  породено от желанието за допринасяне на здраве и късмет, и помощ за успешни оздравителни процеси на хората и околната среда в рамките на тези граници.

 

Цикъл на лечение

 

            Движението от огън към огън организира цикъла на живота – от раждането към ученето, към смъртта и към мъдростта. В центъра на всичко това е процесът на лечение.

Родени сме в този свят, нови и открити. Тогава започваме да се учим, изграждаме първите си умения – конструираме егото. Научаваме много истини, но и много лъжи. Смъртта може да навлезе в живота ни по много начини – най-ефективен от които, е смъртта на личното его. Можем да изберем да се крепим на нашите стари истини докато откриваме нови. По този начин можем да октрием мъдростта. Това води до раждането на новото „Аз“, започвайки цикъла на живота отново. Процесът на лекуване е това, за което работим през живота си.  Той е едновременно труден и красив.

 

Изпълнение на ритуала

 

Всеки ритуал се изпълнява по специфичен начин, следвайки тези стъпки:

– Построяване на огнен пръстиен от камъни;

– Прочистване на енергията, чрез изгаряне на салвия;

– Построяване на руната от клечки, които са свързани с определено място. Всяка руна се съставя от комбинация между символи на културите по целия свят;

– Внасяне на тютюн в огъня за подсилване на целта;

– Допускане на огъня да трансформира руната в енергия;

– Внасяне на кедър в огъня за спомагане на излекуването.

 

 

Trevor 1 2015

Trevor 2 2015

Trevor 3 2015

Trevor 4 2015

Trevor 5 2015

Trevor 6 2015

 

 

Закриваща изложба „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“, 22.08.2015, с. Горна Липница

 

 

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*