Home > Артисти 2017 > Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства и инсталации/Живопис

Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства и инсталации/Живопис

http://www.domingopino.com/

 

Роден е през 1985 в Мадрид ( Испания). Доминго Пино е завършил изящни изкуства в Кастилския университет – La mancha (Cuenca), като е специализирал в сферите на пластиката  и графичния дизайн.

„Обичам да работя в различни стилове и дисциплини, били те пластика и графичен дизайн: рисуване, видео, илюстриране, колаж, моделиране. Въпреки че не всички от моите произведения са фокусирани върху една основна тема, в основата на повечето от тях лежи идеята за представяне на различни аспекти от реалността, която аз възприемам. Моят стил е много разнообразен благодарение на различните теми и интереси, от които черпя вдъхновение. В същото време обаче точно това разнообразие ми предоставя гъвкавостта и съобразителността необходими ми, за да изпълня изискванията на моите клиенти. По- формално погледнато, когато започна да работя се опитвам никога да не планирам как ще изглежда финалния резултат. Вместо това се концентрирам в това да направя своята творба спрямо идеята, заложена в нея. Харесва ми  да експериментирам и да изпитвам различни начини за изразяване чрез материалите, с които работя.“

ПЪТЯТ като ритуал

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПРОСТРАНСТВА

Концепция:

С тази интервенция исках да подчертая специфична зона от битовата среда, която, макар и визуално интересна, не предизвиква никакво внимание към себе си – и за мен този подход по някакъв начин е като описание за това място. Взех за основа рушаща се стена, рисувах върху нея, за да създам нови обеми, сливайки реалните дадености на стената с нейната художествена репрезентация.

Ние често ценим реалността чрез различни репрезентации – когато например отличен художник интерпретира светлината или рисува силно отчетливо качествата на даден материал – но рядко отделяме същото внимание на естествените нюанси в средата ни на живот, макар те да съхраняват множество други аспекти, които е невъзможно да бъдат пресъздадени чрез двуизмерна репрезентация. Рисунка на тази стена върху парче хартия може лесно да бъде оценена, ако линиите са точно съотнесени към реалните, но когато линиите са нанесени директно върху стената, тази репрезентация изглежда изключително обикновена и, в неин контраст, останалата част от заобикалящото пространство изглежда силно хетерогенно.

Ритуалната страна на произведението е процесът й на осъществяване: третирането на стената – внимателно почистена, покрита с няколко пласта бяла боя и преосмислена чрез линии, които са фрагменти от основните й контури – е моят личен опит за посвещаване на вниманието ми към различните качества на елементите от дадено пространство: неговата композиция, форми, обеми, текстури, материали, цветове и тонове, светлини и отсенки. Това, което започна като упражнение по наблюдение, чрез бавния работен процес, се превърна в определен вид разбиране за пространството, върху което работя.

Redefining_GL

 

СКРИТ РИТУАЛ

Концепция:

В тази аудио-визуална творба се опитах да съчетая символи, които се отнасят до идеята за пътя.

Видеото показва непознат ритуал, ползвайки извиващи се форми, създадени без конкретно значение, линии, които се развиват по различни пътища и посоки, фигури, които се разгръщат и скъсяват, за да създадат нови геометрии; всички те са смесени хармонично, за да подбудят и стимулират различни емоции у зрителя.

Дизайнът и анимацията на тези фигури са базирани на елементи, които се отнасят до различни идеи, свързани с пътя: триъгълници (упътващи стрелки), продължителни и прекъсващи линии (проходими и транзитни), кръгове (сезони и цикли) и точки (настоящи местоположения и дестинации).

Озвучаване: Мириан Колев

 

СЛЕДИ

Концепция:

Действителността, била тя вътре в нас или извън нас, работи на различни нива, които не могат да бъдат разбрани от една единствена перспектива. Освен това тя постоянно се променя и развива по различни начини и нейното възприятие е винаги частично, което е обвързано с момента и перспективата, в която зрителя се намира.

Тези пресечени линии са отпечатъци, които могат да бъда разбрани като животи или като мисли, а също и като емоции или други видове възприятия.

Чрез това видео аз се опитах да покажа нагледно тази идея, с различни представени следи и течения на различни нива, които се срещат в някои моменти преди да продължат по своя път, оставяйки следа от своето преминаване.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*