Home > Артисти 2015 > Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства/Живопис

Domingo Pino – Испания -Визуални изкуства/Живопис

http://www.domingopino.com/

Роден е през 1985 в Мадрид ( Испания). Доминго Пино е завършил изящни изкуства в Кастилския университет – La mancha (Cuenca), като е специализирал в сферите на пластиката  и графичния дизайн.

„Обичам да работя в различни стилове и дисциплини, били те пластика и графичен дизайн: рисуване, видео, илюстриране, колаж, моделиране. Въпреки че не всички от моите произведения са фокусирани върху една основна тема, в основата на повечето от тях лежи идеята за представяне на различни аспекти от реалността, която аз възприемам. Моят стил е много разнообразен благодарение на различните теми и интереси, от които черпя вдъхновение. В същото време обаче точно това разнообразие ми предоставя гъвкавостта и съобразителността необходими ми, за да изпълня изискванията на моите клиенти.

По-формално погледнато, когато започна да работя се опитвам никога да не планирам как ще изглежда финалния резултат. Вместо това се концентрирам в това да направя своята творба спрямо идеята, заложена в нея. Харесва ми  да експериментирам и да изпитвам различни начини за изразяване чрез материалите, с които работя.“

Ритуално изкуство – Време и Пространство

„Идол“

 

„Идеята, която мотивираше този проект  беше да използвам елементи от местната обстановка, за да създам един специален вид духовност, избягваща утилитарната концепция на религиозните изображения, използвани като инструменти за подсилване на идеи и ценности. Опитах се да създам един идол, освободен от предубеждения, познати символи, митове или легенди, а просто направен от компоненти, които могат да предизвикат и стимулират различни чувства и емоции в наблюдателя.

Фигурата комбинира естественото с изкуственото, магия и наука, минало и настояще чрез своите компоненти, някои намерени в природата, други направени от човека. Всички тези елементи обаче работят заедно в един прост механизъм, който подновява силата на старите елементи и предлага ново значение, емоция и естетическа стойност, които ги е нямало преди, обезценени от редовната употреба.

Чувствам, че безполезните, старите и разнебитените неща, са тези, които възвръщат изгубеното чувство към магията. Използвайки този вид компоненти аз се опитвам да отпразнувам тяхното остаряване във време, в което обществото е пленено от новото, като ги възстановявам заради емоционалния заряд, който те имат, оставен от следите на времето и използването им.

Мисля, че няма неща без живот или сила, които да са способни да отприщят една мечта или трансформация. Моята цел е да ги комбинирам, за да ги накарам да работят като връзка между нас и една реалност, която е отвъд нашето възприятие. Нещо повече този Идол не е само опит да изтъкне мистицизма, който това конкретно място – Горна Липница – притежава чрез елементите от неговата среда, но и да върне старото съществуване на тези компоненти в настоящето под формата на механизъм, който обхваща един таен ритуал и символизъм.“

                                                                                                                                                                   Domingo Pino, 2015
 
 

Domingo Pino Zakribashta 1

„Идол“, Закриваща изложба, 22.08.2015 г., Арт резиденция „Старото Училище“

 

Domingo Pino Zakribashta 2

Domingo Pino Zakribashta 3

 

Domingo Pino 1

Domingo Pino 2

 

 

 

 

 

 

Domingo Pino 3           Domingo Pino 4

 

 

 

 

 

Domingo Pino 5

Domingo Pino 6

 

 

 

 

 

Domingo Pino 7

Domingo Pino 9

 

 

 

 

 

Domingo Pino 8

Domingo Pino 10

 

 

Видео за работния процес

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*