Home > Archive by category "Издание 2018" ( > Page 3)

Представяне на УЧАСТНИЦИТЕ в Арт Резиденция „Старото Училище“ – “Ритуална рЕволюция”, 2018.

Артуро Дезимоне (Arturo Desimone), Аруба/ Холандия – Визуални изкуства и инсталации/Рисунка https://arturoblogito.wordpress.com/ “Рисунките могат да представляват по-скоро стихотворения, отколкото картини или концептуални инсталации (тях, сравнявам по-скоро със сценарии или романи.) Голямата рисунка, макар и разглеждана на публично място от...

Предаването “Аларма” по Програма “Христо Ботев” на БНР /21.05.2018 г./ – интервю на Дарина и Димитър за изданието на Арт резиденция “Старото Училище” – “Ритуална рЕволюция”, 2018.

  „Творческата революция в основата си е революция на духа, от която следва политическа, социална, икономическа и културна революция. Хората на творческия дух не са революционери в социално–механичния смисъл на думата. Тяхната революция е несъизмеримо по-радикална, коренна, органична.“  

3. Творя

Творя – създавам, правя, произвеждам, сътворявам, изграждам, изобретявам, образувам, основавам, учредявам, откривам   Творчеството e умствен и обществен процес на човешката дейност, при който се създават напълно нови, оригинални материални и духовни ценности. Свързан е с генерирането на нови идеи и понятия или пък...

2. Начална Интуиция за Творческа Еволюция

„Всеки мъж и всяка жена е Творец“   Аз творя…             Ти Твориш…                       Той Твори… Аз творя Аз.  Творчеството е един процес на кръговрат. В началото аз творя себе си. В средата себе си творя. Себе си творя в...

1. Ритуалната Революция

Революцията е коренен поврат в обществено-икономическите условия, при който се сваля от власт един модел на управление и се установява друг, изцяло различен – политически, социален и икономически модел. Революцията е възможно да настъпи в благоприятен исторически момент, както...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ Горна Липница, 3 – 13 август 2018 г.

Тема: Ритуална рЕволюция „Ние желаем не символите на истината, а самата истина. Не символите на красотата, а самата красота. Не символите на любовта, а самата любов. Не символите на силата, а самата сила“   Краен срок за кандидатстване: 19...