Home > Артисти 2015 > Brandi Martin – САЩ – Визуални изкуства и инсталации

Brandi Martin – САЩВизуални изкуства и инсталации

http://www.brandimartinfineart.com/

„Аз съм преподаващ артист, който живее и създава изкуство в Бруклин, Ню Йорк. Работя с различни средства: мултимедийни инсталации,фотография, видеозаписи, хартия и всичко, което най-добре ще съответства на конкретната концепция.

С работите си поставям под съмнение властта на едно единствено средство или гледна точка чрез наслояване на разкази, създадени чрез различни инструменти.  Получените метакогнитивни продукти сами по себе си са начало на един нов процес. Създаденото от мен чертае свой собствен план,  но неговото разбиране се крие в мисленето като средство за  разкриване мистерията на изкуството. С други думи, мисля за осмислянето, мисля за теб и как ти вероятно мислиш за изкуството,  като оставям и на теб, зрителя,  да откриваш и добавяш смисъл към създаденото.”

Ритуално изкуство – Време и Пространство

Brandi Martin

Тази творба показва как процесите на унищожение и възстановяване винаги се случват едновременно вътре в нас. Докато изпитваме чувството на загуба отново и отново, процесът на реконструиране на живота ни се случва по същото време. Една от ролите на ритуалите е да демонстрира, това че миналото, настоящето и бъдещето са предназначени да съществуват заедно. Затова усилието, което полагаме, за да възстановим нашите животи, както и култури, след трудни времена, е не само героично, но и красиво, въпреки белезите, които още са там.

Проектът ми беше вдъхновен от историята на България и Горна Липница. Дори идеята на тази резиденция, да се използва едно неработещо училище, за да създава изкуство и нов ритуал всяко лято е точно това, за което говоря. Аз мога да свържа своето минало, както и миналото на семейството ми с това, което откривам тук.

Сливането на моята история и чувства с една ръчно направена рокля от този район, символизира това универсално човешко усилие да преправиш живота си с промяна и ритуал.

Brandi Martin

 

 

 

 

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 
 
 
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*