Home > Артисти 2015 > Яна Кунева/Станислав Добрев – Визуални изкуства и инсталации

 Яна Кунева/Станислав Добрев – Визуални изкуства и инсталации

 

Ние сме Яна Кунева и Станислав Добрев. Не определяме себе си като артисти в истинския смисъл на думата. Участието ни в сегашното издание на Резиденцията беше по скоро визуален експеримент и персонален опит за медитативна практика, чрез създаването на пясъчна мандала.

Създавайки пясъчната мандала се опитахме максимално да се приближим и преживеем тантрическата традиция и ритуал и същевременно да изработим „творба“, която има своята естетическа стойност на обект на изкуството.

 

Ритуално Изкуство – Време и Пространство

Мандалата като Символ на Време и Пространство

 

Мандала беше първата ни асоциация със визуален/ материален символ, когато чухме понятията „Време и пространство“. Защо мандала и какво е за нас „време и пространство“?

В ограничеността на нашите физически възприятия и абстрактно мислене, чиято граница свършва с обхвата на човешките ни  понятия, идеи и асоциации в рамките на света, който познаваме, „времето и пространството“ за думи лишени от конкретна визуализация и които можем  единствено да натоварим с определена символика.

А символиката е винаги асоциативна, спрямо познанията които имаме за света, религията, изкуството, чуждата и собствената традиция и още много фактори, които са част от човешкия живот.

Ако изберем да погледнем на времето и пространството, като отмерна точка на самите себе си, то това сме „ние“- тук и сега. Възприемаме пространството – космоса като нещо обективно, то е там и съществува от самосебе си, чрез себе си и заради себе си. Визията  ни за пространство е абсолют  – статична, всеобхватна и безкрайна субстанция. А пък времето, то  е нещо субективно, свързано с движението и неговата интезивност. В думата „време“ се съдържат идеите за взаимно свързаните минало и бъдеще. Нашето евентуално настояще, зависи от миналото , а евентуалното бъдеще, зависи от евентуалното настояще. Ние слагаме граници на миналото и бъдещето, защото това е единствения начин, да ги осмислим и възприемем. А границата е винаги сегашния момент  –  собствения момент.

Поради това ние избираме да вярваме, че човекът е център на времето и пространството –  едновременно съзерцател и съзидател.

Мандала е санскритска дума, която означава център. Символиката на мандала е много всеобхватна и тя има свой свещен геометричен строеж. Мандалата символизира хармония, времевия цикъл на раждане, смърт и прераждане, също символизира безкрайност, но и цялост.  Мандалата е възприемана  като физически елемент, който обеднява микро и макро космоса. Тя е универсален символ, който представлява модел  на вселената и сама по себе си, дори като физическа субстанция-материя- тя  е отделно духовно пространство.

В едно най-сложните учения в  Тибетския тантрически Будизъм – Калачакра- се създават Калачакра мандали. Калачакра- означава „Колело на времето“ и се отнася до представата за времето и циклите.

„Калачакра е време и всичко е под влияние на времето, Калачакра знае всичко“

Калачакра мандалата е сложна структура, която представлява дворец,  състояща се от четири мандали една в друга: мандалите на тялото, речта и ума, а в центъра мъдростта и блаженството. Пясъчната калачакра мандала е най-добрия пример, които олицетворява идеята за времето и пространството, но и всяка една друга мандала залага в себе си този фундамент –  да бъде диаграма на вселена, време и пространство.

Създаването  /  и разрушаването/ на мандала е освен творчески акт и начин за медитация и извършване на ритуал.

Избрахме да направим своя уникална мандала, базирана на мандалата на коронната чакра / Сахасрара / . Коронната чакра е най-висшата чакра, тя е връзката на човек с Вселената и Висшия разум. В тантрическата традиция отключването на тази чакра, позволява на съзнанието да премине в трансцендентна форма- извън стандартните представи за време, пространство, граници и реалност.

 

Jana 2015 00

 

 

 

 
 
Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 
 
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*