Home > Uncategorized > Христо Вълчев – България – Визуални изкуства и инсталации

Христо Вълчев – България – Визуални изкуства и инсталации

http://www.naturalistichno.com

Христо Вълчев е роден в Севлиево, България, а в момента пътешества из спиралите на Вселената. Натуралист по душа, биолог и природозащитник по професия и творец от сърце, той създава натуралистични хармонични произведения, свързващи хора и природа по  естествен и устойчив начин, приятен и полезен за всички!

“Всеки един от нас носи творческата искра в себе си и с малко вдъхновение могат да се случват прекрасни неща!“

 

 

Ритуална Магическа Градина

 

Ритуалната Магическа Градина е място за извършване на специални ритуали за творческо вдъхновение на всички творци в с. Горна Липница. Тя обединява енергиите на природните елементи и музите на изкуствата и одухотворява възхищение и наслаждение към природата и изкуствата. Градината е създадена чрез Натуралистичен Дизайн, използвайки местни материали: картони, клони, камъни, компост, почва и пясък. В нея са засадени специални билкови растения, които хармонично облагородяват пространството и служат за свързване с духовете от природата и музите  по всяко време. Градината също така благоприятства биоразнообразието и повишава екосистемните услуги на мястото, като в същото време е  eстетическа и полезна творба, носеща радост, красота и билкови продукти на жителите на с. Горна Липница!   

Моля грижете се за  Градината! Благодаря!

 

Ritualna gradina 2

Ritualna gradina 3

Ritualna gradina 4

 

Растителните видове, засадени в Ритуалната Магическа Градина, са едногодишни и многогодишни билкови медоносни растения, подбрани според концепцията на инициативата Пчелен Рай, целяща опазване и стимулиране на опрашителите и растенията.

Списък с растителни видове:

  1. Лавандула – (Lavandula angustifolia Mill.)
  2. Зелен конски босилек – (Salvia viridis L.)
  3. Монарда – (Monarda didyma L.)
  4. Тагетес – (Tagetes erecta L.)
  5. Равнец – (Achillea millefolium L.)
  6. Агастаче, Лофант – (Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze)
  7. Босилек – (Оcimum basilicum L.)

 

 
Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*