Home > Артисти 2015 > Пресиaна Шишева – България – Визуални изкуства и инсталации

Пресиaна Шишева – България – Визуални изкуства и инсталации

https://presianashisheva.wordpress.com/

Пресиана Шишева завършва бакалавър Съвременни Занаяти в британския университет Фаулмут. Тя се връща в България с идеята да приложи наученото в чужбина на родна земя. Главната тема в изкуството й е връзката между съвременното общество и природата. Нейните най-нови произведения са вдъхновени от традиционни български занаяти и фолклорни мотиви.

 

Ритуално Изкуство – Време и Пространство

Лечебна колиба – Съвременни Ритуали 

 

Имах късмета да участвам в тазгодишното издание на Резиденция Старото Училище в Горна Липница. Темата на резиденцията беше Ритуални Изкуства – Време и Пространство. Аз я интерпретирах по два различни начина и съответно създадох два различни проекта. Единия представлява външна перманентна инсталация, а другия – две фигуративни скулптури, които участват в пътуващата изложба на резиденцията.

Лечебна Колиба е заглавието на високата четири метра колиба, която построих в двора на старото училище в Горна Липница. Външно колибата прилича на купа сено, но всъщност тя има вход и изход. Посетителите са поканени да се разходят през спираловидния тунел вътре в колибата и по този начин да оставят зад себе си всичко негативно от живота си. Този ритуален акт е взаимстван от традиционния български ритуал „провиране”, при който човек преминава през тясно пространство с цел да заключи зад себе си болести или да превъзмогне трудности.

Ритуалите са средство за превъзмогване на непреодолими трудности.

От болест към здраве.

От смърт към живот.

От една социална роля към друга.

Presiaana 4 2015

 

 

Днешното Ритуално Шоу

 

Тези две скулптури бяха създадени по време на престоя ми в Горна Липница, като участник в резиденция Старото Училище 2015.

Двете фигури извършват съвременен ритуал свързан със съвременни проблеми. Те са вдъхновени от реални модели от модни ревюта. Комбинацията на натурални и индустриални материали в тези творби играе важна роля в концепцията на произведенията – краката на фигурите са направени от овъглени клони закрепени в бетон и гипс; главите им са увити с пластмаса.

Presiana Figura 1

Presiana Figura 2

Presiana Figura 3

 
 

 
Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
Logo novo

www.culture-eea-bg.org

 
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*