Home > Артисти 2015 > Мирян Колев – България – Музика

Мирян Колев – България – Музика

https://soundcloud.com/mirian-kolev

Мирян Колев е музикант, работещ в сферата на експерименталната, електроакустичната и импровизационна музика. Основната му дейност е свързана със соловия му ембиънт проект – E.U.E.R.P.I., с който е участвал на множество фестивали и самостоятелни изяви в България, Норвегия, Сърбия, Румъния, Чехия, Германия, Австрия и Словакия. Проектът е създаден в края на 2011 година с идеята да представи музиката като експресия, способен да я предаде в максимално чист вид, без да поставя рамки на възприятията. Всички настроения, емоции и мисли  да могат да излизат под формата на звук, без да се изкривяват, доколкото е възможно. Използва основно китара, преминаваща през софтуерни ефекти, както и някои нетрадиционни инструменти/предмети. 

 

Ritual art – Time and Space

Ритуално изкуство – Време и Пространство

„Ляво-дясно“

Мирян Колев

Музикална пиеса, композирана и записана по време на арт резиденция „Старото Училище“ в Горна Липница. В пиесата са включени мотиви от автентична народна песен от селото, изпълнена от местните жени по време на откриване на резиденцията. Тези мотиви, съхранили духът на миналото, са съчетани със звуци от предмети от старото училище, носещи елементите тук и сега, като цялостното звучене е допълнено от китарни фрагменти, характеризиращи спиране на времето. По този начин създадената композиция е звуков ритуал, олицетворяващ безвремието и преходността на епохите.

 

„Ляво-дясно“
Мирян Колев

 

 

 Концерт в Читалище „Зора 1887“, с. Горна Липница, 20.08.2015 г.

 

 
 
Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Logo novo

www.culture-eea-bg.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. 
 
 
 
 
 
 
 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*