Home > Видео > Арт Резиденция „Старото училище“ – Изложба „Събирачи на легенди“, 2010